Sölvesborgs kommun

Trasigt utsiktstorn borttaget och brygga iordningställd

Bild

Såhär såg utsiktstornet ut innan det blåste omkull. Foto: Sölvesborgs kommun.

Nu när det börjar bli vår och många av oss passar på att vara utomhus så mycket som möjligt, så har arbetsmarknadsenheten varit ute för att se till några av de platser som kommunen ansvarar för, så att allting fungerar som det ska.

Bild från portalen över Tors brygga från 2009. Foto: 

Bild på portalen över Tors brygga i Tredenborg från 2009. Foto: Jonte Göransson.

Utsiktstornet i Sölvesborgsviken och portalen över Tors brygga i Tredenborg var ett par saker de hittade som behövde åtgärdas.

Utsiktstornet hade vält omkull och knäckts, så det har fraktats bort.

Portalen över Tors brygga var gammal och i så dåligt skick att den riskerade att rasa och skada någon, så den har också fraktats bort. Portalen kommer att ersättas, men det blir troligen inte förrän inför nästa badsäsong, 2021.

Arbetsmarknadsenheten är en kommunal verksamhet för dem som av olika anledningar behöver extra stöd eller vägledning för att komma vidare till arbete eller utbildning. Här kan du läsa mer om Sölvesborgs kommuns arbetsmarknadsenhet.


Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut