Sölvesborgs kommun

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Bilden visar ett formulär,

Dags för äldre att tycka till om sin äldreomsorg. Foto: Pixaby

 Alla som har hemtjänst eller bor på ett särskild boende har fått hem en enkät av Socialstyrelsen om vad man tycker om sin äldreomsorg. Under rådande situation kan du som anhörig hjälpa till att svara genom webben. Svaren är viktiga för oss!

Alla över 65 år med hemtjänst eller som bor på ett särskilt boende får varje år hem en enkät med frågor om vad man tycker om sin vård och omsorg. Sista dagen att svara är måndagen den 25 maj.

Svaren är viktiga för oss

Vi hoppas att alla som får enkäten tar en stund för att besvara frågorna. Resultatet är ett viktigt underlag för oss och ger en bild av vad du tycker är bra eller mindre bra med din nuvarande omsorg. Delar av resultatet är också en del i uppföljningen av omsorgsnämndens mål för 2020.

Anhörig kan hjälpa till att svara genom webbenkät

En del äldre vill ha hjälp av sina anhöriga när man ska svara på enkäten. Det går bra även i år, men det kommer att ske på distans. På alla våra särskilda boenden finns det exempelvis möjlighet till videosamtal med sin närstående.

Om den äldre vill kan hen ge sin anhöriga webbadressen och den personliga koden som finns i brevet personen har fått. Med dessa kan den anhöriga hjälpa sin närstående att svara via webben. Då finns det dessutom möjlighet att få svara på frågor riktade direkt till anhöriga.

Bakgrund om enkäten

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och särskilda boenden. Enkäten skickas ut och sammanställs av Socialstyrelsen som sedan redovisar resultatet till respektive kommun. Du kan läsa mer på Socialstyrelsens webbplats, se länk nedan.

Senast uppdaterad:

Skriv ut