Sölvesborgs kommun

Polisen ökar sin närvaro i kommunen

Bild

Polis ökar sin närvaro i Sölvesborg

Polisen ökar sin närvaro i kommunen och kommer från och med nästa vecka ha två patrullerande poliser på plats en dag i veckan för att öka synligheten och möta medborgarnas synpunkter.

Genom att frigöra administrativa resurser har polisen möjliggjort en ökad närvaro i kommunen där två poliser kommer patrullera i en målad polisbil i stadens centrala delar en gång i veckan. Syftet är att öka närvaron och synligheten som varit en önskan från medborgarna i de trygghetsmätningar som gjorts.

- Vi vet att våra medborgare vill ha polisen ute på stan istället för inne på kontor säger Louise Englund, lokalpolisområdeschef. Denna åtgärd är ett första steg mot en ökad polissynlighet och kommer utvärderas till hösten.

Polisen kommer förutom att patrullera kommunen en gång i veckan även ha receptionen öppen, som vanligt, på onsdagar kl. 9-14.

Louise vill dock poängtera att polisen är på plats i kommunen andra dagar än dessa förutbestämda på då oftast på uppdrag. Det kan vara på tider på dygnet när allmänheten inte uppmärksammar dem på samma sätt.

De patrullerande poliserna kommer agera efter inkomna tips och synpunkter från medborgarna, som i sin tur kan lämnas via telefonen ledningscentral i Malmö.

- Vi har en god samverkan med polisen och denna åtgärd är något vi ser positivt på, vi tror att våra medborgare vill ha en mer synlig polisen i kommunen säger Paul Andersson, Kommunstyrelsen s vice ordförande.

Senast uppdaterad:

Skriv ut