Sölvesborgs kommun

Snart påbörjas skogsarbete på Grönslätt i Hällevik

Inom kort påbörjas skogsarbete på Grönslätt i Hällevik. I den nordvästra delen ska skogen gallras för att ge plats åt kommande generationer av träd. I sydöstra delen där det finns skyddade områden som kallas nyckelbiotoper, kommer det gallras mer varsamt.

På så vis får de framtidsträd som sparas mer ljus och utrymme när de växer vidare. Allt skogsarbete görs enligt Sölvesborgs kommuns skogsbruksplan och åtgärderna har diskuterats på plats med Skogsstyrelsen.

Efter avslutat arbetet blir det alltid lite mer ris, grenar och stockar kvar på vissa platser. Detta behövs dels för den biologiska mångfaldens skull, men också för att tillföra skogen näring. Ris och toppar ska ligga kvar och förmultna.

På kartan nedan kan du se vilka delar av skogen som sköts traditionellt (A). I det andra området finns tre nyckelbiotoper och det sköts därför med särskild hänsyn (B).


När vi har planerat skogsarbetet har vi även beaktat den pågående bostadsplaneringen i området.

Inga stigar i skogen ska blockeras mer än högst tillfälligt, men periodvis kan framkomligheten bli begränsad och vi ber er respektera de avspärrningar som görs och inte gå nära skogsmaskiner.

Arbetet beräknas vara klart till slutet av mars.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut