Sölvesborgs kommun

Västra Torsö - Sölvesborgs nyaste naturreservat

Karta över naturreservatet Västra Torsö karta: Länsstyrelsen

Karta över naturreservatet Västra Torsö karta: Länsstyrelsen

I Västra Torsö finns flera sällsynta arter av växter och djur som behöver extra omsorg för att de inte ska försvinna. Länsstyrelsen har därför tagit beslut om att göra området till ett naturreservat. Genom att göra området till just ett naturreservat har man större möjlighet att bevara biologisk mångfald, skydda, vidareutveckla, vårda och bitvis återställa värdefulla naturmiljöer.

Västra Torsö är cirka 42 hektar i storlek och ligger ca 1 km söder om Istaby. Det är ett förhållandevis litet naturreservat men med ett rikt växt- och djurliv. Bredvid ligger Västra Torsövikens populära badstrand. I området finns bland annat tallskog på fossila sanddyner samt bok- och alsumpskogar. Violgubbe (svamp), kal knipprot (orkidée), liten myrlejonslända (slända) och taggbock (skalbagge) är sällsynta arter som finns i området och som är prioriterade att bevara.

Hur ska området tas omhand?

Markerna kommer göras fria från gran och arter som är främmande för naturreservatet. I största möjligaste mån ska skogen ”sköta sig själv” men kring speciellt värdefulla träd kommer röjning att ske och på vissa ställen ska man att återskapa och bibehålla en variation av glesare och tätare partier av träd.

Utöver att ta hand om växtlighet och djur ska naturreservatet bli mer tillgängligt för besökare. Genom att ta fram information om platsen hoppas man berika naturupplevelsen och bidra till kunskap om området.

Du kan läsa mer om natureserrvatet på Västra Torsö på Länstyrelsens hemsida » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varmt välkommen att besöka kommunens nyaste naturreservat!

En karta som visar var naturreservatet Västra Torsö ligger. Karta kommer från Länsstyrelsen

Visning på karta var naturreservatet Västra Torsö ligger. Karta: Länsstyrelsen

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Webbadministratör kommunikationskontoret