Sölvesborgs kommun

Sölvesborg bäst i Blekinge och slår rekord i sålda villatomter

Svarta hejan, som är ett av våra områden med lediga kommunala villatomter. Det är cirka 150 meter till havet från området. Bilden är från november 2019. Foto: Sölvesborgs kommun.

Svarta hejan, som är ett av våra områden med lediga kommunala villatomter. Det är cirka 150 meter till havet från området. Bilden är från november 2019. Foto: Sölvesborgs kommun.

Sölvesborg hamnar på första plats i Blekinge när Villaägarnas riksförbund, som är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, utser var i landet de anser att det är bäst att äga villa och fritidshus. Dessutom slår Sölvesborg 2019 rekord i antal sålda kommunala villatomter.

Villaägarnas index baseras på en rad olika faktorer som anses viktiga för villa- och fritidshusägare, till exempel låg risk för inbrott. Dessutom tittar man på hur många småhus (som det också kallas) det finns i förhållande till antalet invånare, och vilka möjligheter det finns att bygga fler hus i framtiden.

Stefan Johansson från Villaägarnas riksförbund säger i ett pressmeddelande:

Sölvesborg har ett positivt flyttnetto, vilket alltså innebär att kommunen växer, inte primärt genom invandring utan genom att människor folkbokförda i Sverige flyttar dit.

Det framhålls också i analysen att det inte främst är låg kommunalskatt som styr, och inte heller storstäderna som lockar mest. För personer som vill bo i villa är det andra faktorer som avgör då man väljer plats att bo på, till exempel jobb- och pendlingsmöjligheter, hur många barnfamiljer som bor i villa i det aktuella området, att det sker inflyttning snarare än avfolkning och hur långt framme kommunerna ligger med att planera nya bostadsområden.

Villaägarnas riksförbund har tagit fram indexet i samarbete med företaget WSP, som arbetar med bland annat analyskonsultation.

Rekord i antal sålda kommunala villatomter

Sölvesborg slår dessutom rekord 2019 i antal sålda kommunala villatomter, jämfört med den egna försäljningen de senaste åren.

Hela 21 stycken tomter såldes under 2019, 16 stycken året innan och 15 stycken året innan det. 3 stycken villatomter såldes 2016, 4 stycken 2015, 5 stycken 2014, 5 stycken 2013 och 16 stycken 2012 (som var året då tomtförsäljningen för stadsdelen Ljungaviken startade).

Om du vill se diagrammet större finns det även som en PDF-fil nedan.

Nyhetsbrev och lediga villatomter

Vill du också bo i Sölvesborg? Då kanske du är intresserad av Sölvesborgs kommuns nyhetsbrev på temat bygga och bo eller våra lediga kommunala villatomter i områdena Norje, Svarta hejan, Hörvik och Sandbäck i Sölvesborgs kommun.

Senast uppdaterad:

Skriv ut