Sölvesborgs kommun

Totalförsvarsövning 2020

Bilden visar några klippor och havet.

Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige, TFÖ 2020. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft. Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret.

Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret tillsammans. Inom det civila försvaret har alla Sveriges kommuner en viktig roll. Bland annat för att värna civilbefolkningen och att upprätthålla samhällsviktig verksamhet som vård, skola och omsorg. Det gör vi bäst genom att samarbeta med andra myndigheter och organisationer; kommuner, räddningstjänsten, polis, regionen, länsstyrelsen och försvarsmakten med flera. Därför övar vi också tillsammans.

Sölvesborgs kommuns roll i övningen

Sölvesborgs kommun deltar i övningen för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara de uppgifter som vi har om det skulle bli höjd beredskap. I totalförsvaret har vi uppdraget att bedriva en samhällsviktig verksamhet, stödja Försvarsmakten och värna civilbefolkningen vid höjd beredskap. Övningen är ett tillfälle att öva dessa förmågor.

Militär övning

Mellan den 11 maj och den 4 juni 2020 kommer det militära försvaret att genomföra en stor övning. Allmänheten, markägare och boende kommer under perioder att märka av och i en del fall även påverkas av övningen.

Du hittar mer information om Totalförsvarsövningen 2020 här Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Skriv ut