Sölvesborgs kommun

Region Blekinge genomför resvaneundersökning

Just nu genomförs en stor resvaneundersökning i länet. Undersökningen skickas ut via post till 10 000 personer i Blekinge. Resultatet kommer bland annat att användas som underlag vid planering av vägar och cykelvägar. Om du är en av dem som fått enkäten, passa på att vara med och påverka.

Undersökningen görs för att få kunskap om befolkningens resmönster och om resor som görs till och från exempelvis arbete, studier, fritidsaktiviteter eller affären.

Resvaneundersökningen gör det även möjligt att följa upp hur resandet i länet har förändrats sedan den senaste undersökningen, som gjordes 2012. På så sätt kan de satsningar som redan har gjorts utvärderas för att se vilken effekt de har fått.

Undersökningen görs av Enkätfabriken på uppdrag av Region Blekinge i samarbete med länsstyrelserna i Skåne och Blekinge, Energikontor Sydost och Blekinges fem kommuner. 

Mer information om undersökningen finns på Region Blekinges hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Skriv ut