Sölvesborgs kommun

Svaren från allmänhetens frågestund

Ordförandeklubba. Foto: Free images.

På kommunfullmäktiges senaste sammanträde genomfördes allmänhetens frågestund. Foto: Free images.

På kommunfullmäktiges senaste sammanträde i Sölvesborg genomfördes allmänhetens frågestund. Frågorna handlade om bland annat äldreomsorgen, krog- och utelivet i staden och samstyrets handlingsprogram.

Louise Erixon (SD) och Robert Lindén (SD). Foto: Sölvesborgs kommun.

Louise Erixon (SD) och Robert Lindén (SD). Foto: Sölvesborgs kommun.

Från samstyret svarade Louise Erixon (SD), Robert Lindén (SD), Arne Bogren (M) och från oppositionen deltog Hillevi Colliander (S) och Roine Olsson (S).

Allmänhetens frågestund är en chans för medborgarna att lyfta en fråga för att få höra politikernas syn på den. Frågan ska beröra kommunal verksamhet, inte handla om ett enskilt myndighetsärende och får inte vara anonym.

Hillevi Colliander (S) och Roine Olsson (S). Foto: Henrik Ivansson.

Hillevi Colliander (S) och Roine Olsson (S). Foto: Henrik Ivansson.

Kommunfullmäktige och frågestunden är offentliga vilket innebär att alla är välkomna att närvara och lyssna till debatten. Det sänds även live i lokalradion och på kommunens hemsida.

Frågorna lämnas in i förväg i textform och de som väljs ut ska kunna läsas upp på frågestunden på maximalt tre minuter. Om du inte vill läsa upp din fråga själv eller inte kan närvara vid frågestunden så läser kommunfullmäktiges presidium upp din fråga.

Nästa tillfälle för allmänhetens frågestund är i maj 2020.

Frågorna och svaren från allmänhetens frågestund i september kan du läsa här.

Senast uppdaterad:

Skriv ut