Sölvesborgs kommun

Kvarlämnade matrester kan sprida dödlig djursjukdom

Släng inte matrester i naturen, använd sopkärlen!

Släng inte matrester i naturen, använd sopkärlen!

Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest sprids just nu i Europa. Sjukdomen är ett mycket stort hot för grisar och vildsvin, men är inte farlig för människor. Afrikansk svinpest kan överföras via mat, exempelvis kallrökt korv eller skinka. Därför vädjar nu svenska myndigheter till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt av dem.

– Om afrikansk svinpest sprids till svenska tamgrisar eller etableras hos vildsvinen skulle det ge stora konsekvenser för svensk livsmedelsexport i allmänhet och svensk grisnäring i synnerhet. Ett positivt fall skulle nämligen kunna begränsa vår export starkt. Ett hårt slag mot Sverige i stort med andra ord, berättar Maria Cedersmyg, handläggare på Jordbruksverket.

Sjukdomen sprids via mat, med människor

Alla typer av charkvaror med griskött som inte upphettats tillräckligt under tillverkningen kan bära på virus. Exempel på sådana produkter är kallrökta korvar och torkad skinka. - En kvarlämnad korvmacka kan i värsta fall orsaka inte bara ett enormt lidande för vildsvin och grisar, utan också slå hårt mot svensk ekonomi. Därför vädjar vi nu till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester innehållande charkvaror så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem. Exempel på charkvaror är rökt korv och skinka, säger Maria Cedersmyg.

EU och myndighetssverige står enade: smittan ska inte hit!

De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde – till exempel hos vildsvin i Baltikum, Polen, Tjeckien, Ungern och Ryssland. EU är bekymrade över spridningen och har bestämt att alla medlemsländer ska genomföra informationsinsatser för att förhindra ytterligare spridning. Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Skogsstyrelsen, Transportstyrelsen, Tullverket, Trafikverket och Naturvårdsverket gör gemensam sak för att via sina kanaler och nätverk sprida information. - Tillsammans kan vi nå ut till de personer som löper störst risk att ta med afrikansk svinpest till Sverige från andra länder. Det rör sig om resenärer som av olika anledningar rör sig mellan Sverige och länder som har smittan, berättar Maria.

Faktaruta

Smittade länder: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien, Ryssland, Moldavien, Ukraina, Vitryssland.

Mer information

Om afrikansk svinpest (Jordbruksverkets webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

http://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Webbadministratör kommunikationskontoret