Sölvesborgs kommun

Utökat rökförbud börjar gälla från 1 juli

Från 1 juli gäller rökförbud på fler allmänna platser Foto: Pixaby

Från 1 juli gäller rökförbud på fler allmänna platser Foto: Pixaby

Med nya lagstiftning gällande tobak och liknande produkter ska det bli en ökad tillgänglighet av allmänna platser där människor kan skyddas från passiv rökning. Platser som redan är rökfria fortsätter att vara det exempelvis förskolor och inne på serveringar, men med den nya lagen gäller det även på uteserveringar, lekplatser och på perronger.

Att tobaksrök kan bidra till hälsorelaterade problem är känt sedan länge. Sjukdomar det kan bidra till är exempelvis lungcancer, hjärt- kärlsjukdomar och lungsjukdomen KOL. För att förebygga dessa sjukdomar, bidra till en mer tillgänglig allmän plats och motverka att barn och ungdomar börjar röka skärps tobakslagen till, från och med 1 juli.

Den nya lagen innebär att de ställen som redan är rökfria fortsätter att vara det, exempelvis förskolor och inne på serveringar, men att det blir förbjudet att röka på fler allmänna platser som uteserveringar, lekplatser, idrottsanläggningar, perronger och hållplatser. Rökförbudet inkluderar mer än bara cigarretter, som exempelvis vattenpipor och elektroniska cigarretter.

Den som driver eller disponerar ett rökfritt område är den som är ansvarig för att det efterlevs genom exempelvis tydlig skyltning och information och ge tillsägelser och avvisa personer som inte respekterar förbudet.

Tillsynen av rökförbudet gör Miljöförbundet Blekinge Väst i Sölvesborgs kommun. Men det kan vara bra att i första hand vända sig till verksamheten om man upplever att rökförbudet inte efterlevs.

Senast uppdaterad:

Skriv ut