Sölvesborgs kommun

Nu är arbetet på Hälsans stig i Valjeviken klart

Vatten i en bäck. Foto: Pixabay.

Vatten i en bäck. Foto: Pixabay.

Under den här veckan har Sölvesborg energi utfört arbete på Hälsans stig i Valjeviken. De har bland annat att grävt ur ett igensatt dike som gjort att stigen blivit översvämmad. Stigen var aldrig helt avstängd under tiden som arbetet som pågick, men vi uppmanade till försiktighet och att man skulle komma ihåg att framkomligheten kunde vara kan vara begränsad. Men nu är arbetet klart och det är fritt fram igen.

Den senaste tidens kraftiga regnväder har dragit med sig sand, grenar och löv och hade satt igen ett dike vid Hälsans stig i Valjeviken. Periodvis har stigen varit översvämmad och det har varit svårt att ta sig fram.

Sölvesborg energi (som är vårt kommunala helägda bolag som hanterar bland annat entreprenader inom mark och anläggning och vatten och avlopp) grävde därför ur diket och såg på andra sätt till så att det går lätt att ta sig fram igen.

Stigen var aldrig helt avstängd under tiden som arbetet som pågick, men vi uppmanade till försiktighet och att man skulle komma ihåg att framkomligheten kunde vara kan vara begränsad. Men nu är arbetet klart och det är fritt fram igen.

Senast uppdaterad:

Skriv ut