Sölvesborgs kommun

Flytta din bil i tid vid gatusopning, städning och målning

Parkeringsplats i Sölvesborg. Foto: Pär Johansson.

Parkeringsplats i Sölvesborg. Foto: Pär Johansson.

För att vi ska kunna göra ett bra jobb och att staden ska kunna hållas i ordning, så påminner vi er om att respektera tillfälliga skyltningar när det ska utföras arbeten, och flytta era bilar i tid.

Såhär kan en tillfällig skylt för parkeringsförbud se ut. Ofta sitter den på en trafikkon. Ibland anges vad för typ av arbete som ska utföras på platsen.

När det ska utföras arbete på en gata eller en parkeringsplats, till exempel sopning, städning, snöröjning eller målning, så sätter vi upp tillfälliga skyltar som anger dag och tid då man inte får ställa sin bil där. Tiden då man inte får ha sin bil på platsen är så kort som möjligt, för att göra det smidigt för alla.

På illustrationen till vänster ser du hur en tillfällig skylt för parkeringsförbud kan se ut. Ofta sitter skylten på en trafikkon. Ibland anges vad för typ av arbete som ska utföras på platsen.

Vi sätter upp de tillfälliga skyltarna i god tid innan arbetet ska utföras. Om gällande parkeringsregler följs så kommer alla som använder parkeringen att hinna se skyltarna och flytta sina bilar. Även om du tycker det ser ut som att arbetet är klart, så får du inte ställa din bil på platsen igen förrän tiden har passerat eller den tillfälliga skylten är bortplockad. Ibland behöver vi nämligen göra fler än en typ av arbete på en plats.

Om man inte flyttar sin bil inom utsatt tid riskerar man i värsta fall att bli bötfälld och att få bilen bortbärgad.

Senast uppdaterad:

Skriv ut