Sölvesborgs kommun

Lättare och snabbare att söka tillstånd att servera alkohol

Bild

Från vänster: Lennart Nilsson, alkoholhandläggare i Karlskrona, Nadine Millbourn Lindhe, alkoholhandläggare i västra Blekinge, Anna Dahlqvist alkoholinspektör i västra Blekinge, Anna Persson, utredare i Karlshamn, Katarina Lindell, alkoholhandläggare i Karlskrona och Mats Hellman, verksamhetsutvecklare i Karlskrona.

Kommunerna i Blekinge är först ut i landet med att kunna erbjuda helt digitala tjänster inom alkoholområdet och att likrikta arbetssättet så det ska spela mindre roll om man söker serveringstillstånd i Sölvesborg eller Karlskrona.

Nu kan alla som ska söka serveringstillstånd enkelt logga in med sitt BankID via kommunernas nya e-tjänst som gör ansökningsförfarandet både snabbare och enklare. Den nya tjänsten är framtagen och testad av Karlskrona kommun som för drygt två år sedan blev först i landet att lansera e-tjänsten Serverat för restaurangföretagare. Serverat är ett nationellt projekt som syftar till att underlätta för företagare att söka serveringstillstånd samtidigt som kommunens handläggning effektiviseras genom digitala lösningar.

– Vi har haft ett nära samarbete med krögarna under hela processen och dom är väldigt nöjda med den nya tjänsten, säger Mats Hellman, verksamhetsutvecklare på Karlskrona kommun.

Det var dock inte förrän i början av året som Karlskrona blev helt digital på området och inledde ett samarbete med länets övriga kommuner.

– Vi kan nu erbjuda samma tjänster i alla fem kommuner, vi ställer samma frågor och hanterar alla ärenden lika, vilket är unikt i Sverige, säger Mats.

Kommunerna har nu tillgång till myndigheternas sammansatta bastjänst vilket betyder att alkoholhandläggarna får tillgång till grundläggande företagsuppgifter direkt.

– Det sparar oss mycket jobb att slippa kolla så att de inlämnade uppgifterna stämmer, eftersom vi nu får in alla företagsuppgifter direkt från Bolagsverket, säger Nadine Millbourn Lindhe, alkoholhandläggare i västra Blekinge (Karlshamn, Sölvesborg och Olofström).

Det blir även en mindre manuell påläggning jämfört med tidigare vilket inte bara gör handläggningen mer effektiv utan också mer rättssäker.

– E-tjänsten hjälper krögaren att göra rätt direkt och förutom att det blir enkelt och smidigt för företagaren, underlättar det kommunens egen hantering när ansökan är komplett och korrekt ifylld, säger Anna Persson, utredare i Karlshamns kommun.

– När man tidigare ansökt om ett serveringstillstånd har det ofta krävt ett flertal bilagor, ibland uppåt 30 stycken, men genom denna e-tjänst är vi nere i fem, sex bilagor och den sökande kommer att bli ”slussad” till de olika handlingarna som måste bifogas. Den sökande vägleds under hela ansökningsprocessen och vi får in kompletta ansökningar som vi kan börja handlägga direkt utan att behöva begära in en massa kompletteringar, säger Nadine.

– Vi har också fått ett nytt ärendehanteringssystem som vi tidigare inte har haft i västra Blekinge. Detta har krävt mycket arbete, bland annat har alla serveringsställen fått matats in i systemet med uppgifter om gällande serveringstillstånd, personer med betydande inflytande och serveringsansvarig personal. Det har tagit mycket tid då vi i västra Blekinge idag har 110 stadigvarande serveringstillstånd, säger Anna Dahlqvist alkoholinspektör i västra Blekinge.

I det nya systemet kan också krögarna logga in med hjälp av BankID och enkelt själva gå in och ändra uppgifter om serveringsansvarig personal, ändrade öppettider och ägarförhållanden med mera. Inom en snar framtid kommer även betalning och beslut att kunna hanteras digitalt i länets kommuner.

Ansök om serveringstillstånd

Senast uppdaterad:

Skriv ut