Sölvesborgs kommun

Föreningar bidrar till ökad vuxennärvaro på stan

Bild

Den som trygghetsvandrar kommer bära kläder som tydligt visar att man är trygghetsvärd.

Vuxennärvaro på stan bidrar till ökad trygghet. Därför drar nu kommunen tillsammans med föreningarna igång med Trygghetsvärdar i kommunen. Till helgen är det dags för de första trygghetsvandringarna och målet är att genomföra 15 kvällar innan året är slut.

Kommunen tillsammans med Polisen har bjudit in Sölvesborgs föreningar att genom trygghetsvandringar vara en del i den relationsbyggande vuxennärvaron i centrum och runt om i kommunen.

Trygghetsvandringarna äger rum under perioden 12 april till 25 december 2019. Främst under fredagar och lördagar samt vid större ungdomshelger som lov och studiedagar. Till helgen är det dags för de första trygghetsvärdarna att vandra och det är Civilförsvarsförbundet som tillsammans med Afrikanska ungdomsföreningen är först ut.

Det är alltid två föreningar som går tillsammans som vardera bidrar med två vuxna från respektive förening. Dessa fyra personer startar kvällen kl. 20:00 för att trygghetsvandra i centrum och där det kan finnas behov utifrån samråd med fältpersonal och polis.

Medverkande föreningar har fått utbildning gällande uppdraget och förhållningssätt.

-Det är otroligt viktigt att den som trygghetsvandrar uppträder som en omtänksam vuxen med sunt förnuft säger Anders Borgman, säkerhetssamordnare i Sölvesborgs kommun.

Han fortsätter:

-Vuxna människor som bryr sig och visar respekt för ungdomarna får ofta respekt tillbaka. Detta skapar goda relationer och vår förhoppning är att det kan öka den upplevda tryggheten på stan.

Den som trygghetsvandrar måste vara över 25 år och kommer bära kläder som tydligt visar att man är trygghetsvärd. Med sig har de dessutom mobiltelefon, busskort och tillgång till bil.

Nu till helgen sker alltså de första trygghetsvandringarna och Anders Borgman kommer finnas på plats för att se till så att allt fungerar som det ska.

-Vi är glada och tacksamma att våra föreningar samarbetar med oss i detta och vi tror garanterat att det blir en vinst tillbaka för hela samhället avslutar Anders Borgman.

Varje tillfälle som en förening trygghetsvandrar genererar ett bidrag från kommunen.

Föreningar som är trygghetsvärdar:

  • BK Revansch
  • Civilförsvarsförbundet Sölvesborg
  • Sölvesborgs Brukshundsklubb
  • SBG Hemvärns Kamratförening
  • Sölvesborgs Ridklubb
  • Soul of Humanity
  • Afrikanska Ungdomsföreningen

Är din förening intresserad av att vara trygghetsvärdar? Kontakta Anders Borgman för information.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut