Sölvesborgs kommun

Åtgärdsplan för ökad trygghet och säkerhet i Sölvesborg

Kommunens uppgift är att bidra till ökad trygghet och säkerhet för medborgarna i Sölvesborg. Polisens uppgift är att aktivt bekämpa brott. Med anledning av våldsamma incidenter i stan har en åtgärdsplan tagits fram för att öka tryggheten och säkerheten i Sölvesborg.

Mot bakgrund av incidenter med våldsamheter i centrala delar av kommunen har en åtgärdsplan tagits fram med flertalet punkter som kommunen åtar sig att jobba med och införa.

Louise Erixon (SD) kommunstyrelsens ordförande säger:
-Handlingsplanen består av punkter som vi tror är realistiska att genomföra inom rimlig tid. Det viktiga är att öka kommuninvånarnas trygghetskänsla och att visa att Sölvesborg aldrig kommer att vara en plats för gängkriminalitet och våldsamma uppgörelser. Sölvesborg innerstad ska även framöver vara en trygg, trevlig och gemytlig plats för invånarna att röra sig i.

Åtgärdsplan

Sölvesborgs kommun ska:

1. Ställa skarpa krav på polismyndigheten om ökad polisnärvaro

Om den nya organisationen för polisen ska fungera som det är tänkt så måste det finnas riktig lokalpolis som rör sig i kommunen kvällar och helger. Dessa ska ha lokal kännedom. Polisen har förbundit sig i ett medborgarlöfte med kommunen att de ska fotpatrullera i Sölvesborg vid minst 40 tillfällen under året. Detta ska verkställas.

2. Krav om nya kommunikationsrutiner mellan polis och kommun

Framledes vill Sölvesborgs kommun få en signal av vakthavande befäl då allvarligare händelser inträffar i kommunen. Detta för att vi ska kunna bidra till en tryggare miljö och analysera möjliga efterverkningar av specifika incidenter.

3. Tidigarelägga förordnandet av ordningsvakter

Sölvesborgs kommun har idag Paragraf 3-område i de centrala delarna av staden. Ingången är att förordnade ordningsvakter med särskilda polisiära befogenheter ska börja användas från och med maj månad och fram till augusti.

4. Påbörja väktarsatsning

Samstyret budgeterade i november för ökade trygghetsåtgärder i kommunen och en del av dessa ska gå till en väktarsatsning. Planen är att denna ska inledas i samverkan med andra aktörer men nu väljer Sölvesborgs kommun att inleda satsningen själva för att den ska vara på plats så snart som möjligt. Dessa ska komplettera de förordnade ordningsvakterna.

5. Boka in möte med väktarbolag

Kommunen har idag avtal med ett särskilt väktarbolag. Kontakt med dessa ska tas för att diskutera våra planer på upplägg.

6. Se över organisationen inom IFO

Idag finns två anställda fältare i Sölvesborgs kommun. Dessa är socialsekreterare med inriktning på ungdomar. Vår analys är att dessa resurser behöver utökas och att detta är möjligt genom organisationsförändringar inom verksamheten då det finns andra områden inom denna idag där behovet minskat sedan tidigare.

7. Breddat uppdrag för fritidsgårdsverksamheten

Det finns idag anledning att bredda fritidsgårdarnas uppdrag så att deras verksamheter mer än idag bedrivs utanför de fysiska lokalerna. Kommunen ska inleda en utredning kring hur detta ska möjliggöras.


Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut