Sölvesborgs kommun

Skogens förskola utökas med en avdelning och får ny förskolegård

Skogens förskola ligger centralt, men mitt i bokskogen. Foto: Sölvesborgs kommun.

Skogens förskola ligger centralt, men mitt i bokskogen. Foto: Sölvesborgs kommun.

Skogens förskola har nyligen utökats och består nu av avdelningarna Björken, Eken och Lönnen. Totalt går här cirka 60 barn i åldrarna 1-5 år. Snart kommer arbetet även att påbörjas med att förbättra förskolegården för barnen på förskolan.

Förskolechef Camilla Skenberg i kompis-gungan på Skogens förskola. Foto: Sölvesborgs kommun.

Förskolechef Camilla Skenberg i kompisgungan på Skogens förskola. Foto: Sölvesborgs kommun.

Ny paviljong gav möjlighet till ny avdelning

Vi har ganska nyligen fått vår senaste paviljong, och håller just nu på att skola in barn på den nya avdelningen Lönnen, berättar Camilla Skenberg som är förskolechef.

Vi kanske inte kommer att vara kvar i paviljongerna för alltid, men det finns heller inget slutdatum. Lokalerna är anpassade för vår verksamhet och vi är en enhet som vilken annan som helst i kommunen, förklarar hon.

Så här arbetar man på Skogens förskola

Vi arbetar mycket med att alla barn ska känna sig välkomna och att vi ska ha projekt tillsammans alla avdelningar för att skapa en vi-känsla, berättar Camilla. Glädje, lust, vilja, nyfikenhet, skapande och lärande är andra saker vi arbetar med. Miljöerna både ute och inne ska skapa upplevelser och pedagogerna ska finnas med och upptäcka tillsammans med barnen.

Förskolan Skogen som tidigare varit en del av Markgatans förskola blev i början av året en egen enhet. Skogen har elva pedagoger och en förskolechef som har sin arbetsplats på förskolan. Allt arbete sker självklart med barnen i fokus och planering, genomförande och utvärdering görs enligt gällande regler, understryker Camilla.

Utemiljön viktig och kommer att få ett lyft

Precis som namnet “Skogens förskola” antyder är utevistelsen viktig för oss, våra lokaler ligger centralt, men mitt i bokskogen, fortsätter Camilla. Vi arbetar mycket med utforskande miljöer, och där är närheten till naturen en stor tillgång och en möjlighet att upptäcka allt liv som finns runtom.

Skogens förskola har redan nu en utemiljö som består av en kompisgunga, bord och stolar, stockar och stenar, odlingsbäddar med mera, och förskolegården utökas nu med ny lekutrustning som ska locka till rörelseglädje och bjuda in till olika aktiviteter. Arbetet påbörjas under vecka nio.

Glada för satsningen

Vi är så glada för det här och tror verkligen att det kommer bli riktigt bra, fortsätter Camilla. Det är alltid svårare i början när en ny verksamhet startas upp, men nu märker vi vi att ordet börjar sprida sig att vårdnadshavarna är nöjda med att ha sina barn här. Vi som är mindre med färre avdelningar kan ju vara också ett alternativ till de lite större förskolorna, som kanske inte passar alla barn.

I mitt ansvar ingår även chefskap över en grupp dagbarnvårdare i innerstaden. När vi fått vår nya utemiljö kanske vi kan ha ännu mer utbyte av varandra genom att deras barngrupper också kan komma och leka på vår nya förskolegård, avslutar hon.

Senast uppdaterad:

Skriv ut