Sölvesborgs kommun

Nu blir det enklare att tycka till

Bild

Lämna ditt medborgarförslag via kommunens e-tjänst. Bild: Pixabay

Nu kan du som bor i Sölvesborgs kommun lämna in medborgarförslag digitalt via BankID eller mobilt BankID. Ett medborgarförslag kan vara ett konkret förslag på något du vill förändra eller förbättra i Sölvesborg. Medborgarförslag är din chans att påverka politiken.

Du kan även rösta för de förslag du gillar. Förslag som får minst 100 röster under 90 dagar går vidare till handläggning och beslut av berörd nämnd, rakt in i den demokratiska parlamentariska processen.

De förslag som inte når upp till 100 röster avslutas och arkiveras men ligger kvar på kommunens hemsida under Arkiverade.

Medborgarförslaget är en öppen och transparent metod där medborgare, politiker och tjänstepersoner kan ta del av de olika förslagen. Det ger även en ökad kunskap och förståelse för vad som engagerar medborgarna i Sölvesborg.

Lämna in ditt medborgarförslag och rösta på andras förslag

Du som inte kan legitimera dig digitalt via t.ex. BankID kan antingen få hjälp av Medborgarkontoret att lägga in ditt medborgarförslag för att samla röster eller lämna in ditt förslag direkt till kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad:

Skriv ut