Sölvesborgs kommun

Bredgatan och Humbla-huset förr och nu

Flygfoto över Sölvesborg från 1948. Foto: O. Bladh

Flygfoto över Sölvesborg från 1948. Foto: O. Bladh

På Bredgatan finns en historiskt viktig byggnad, nämligen Philibert Humblas gamla villa. Familjen Humbla bodde där länge innan byggnaden istället blev polishus. På 1990-talet blev Humbla-huset privatägt igen och har sedan dess främst använts som hotell och pensionat.

På flygfotot ovan från 1948 och vykorten nedan ser du hur Bredgatan sett ut bakåt i tiden.

Gammalt vykort med Humbla-huset.

Gammalt vykort med Humbla-huset.

Ett ännu äldre vykort, från 1906. Bertha tackar Hilda för senast och berättar att hon trivs i Sölvesborg (såklart att hon gör!). Här är träden fortfarande väldigt små och det finns inte så mycket bebyggelse runtomkring än.

Ett ännu äldre vykort, från 1906. Bertha tackar Hilda för senast och berättar att hon trivs i Sölvesborg (såklart att hon gör!). Här är träden fortfarande väldigt små och det finns inte så mycket bebyggelse runtomkring än.


Bredgatan nu

Nu anläggs en ny parkeringsplats med cirka 50 platser och belysning på Bredgatan. Parkeringen är tänkt främst för dem som tar sig vidare från Sölvesborg med kollektivtrafik, men kommer att vara gratis och öppen för alla. Bredgatan restaureras samtidigt delvis, för att återställa gatans kulturella värden.

Nedan finns ett bildspel som visar hur det går med arbetet med att bygga den nya pendlarparkeringen och att restaurera gatan. Arbetet beräknas vara klart nu under början av 2019.Humbla finns kvar och är hotell idag, men ligger lite längre upp på gatan.


Läs mer

Senast uppdaterad:

Skriv ut