Sölvesborgs kommun

Prisutdelning i arkitekttävlingen för Hydrotomten

Karl Palmgren tar emot förstapriset från Thorwald Hasselbring och Fredrik Wikberg. Foto: Sölvesborgs kommun.

Karl Palmgren tar emot förstapriset från Thorwald Hasselbring och Fredrik Wikberg. Foto: Sölvesborgs kommun.

I veckan var Liljewall arkitekter inbjudna till stadshuset för att ta emot första pris i arkitekttävlingen för Hydrotomten. Karl Palmgren representerade Liljewall arkitekter och från Sölvesborgs kommun var bland andra samhällsbyggnadschef Thorwald Hasselbring och stadsarkitekt Fredrik Wikberg på plats för att överlämna prischecken.

Vad händer nu?

För att förslaget ska kunna byggas behöver området en ny detaljplan som Sölvesborgs kommun kommer att ta fram. En detaljplan är ett dokument som visar hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Det tar ganska lång tid att ta fram en detaljplan. Det beror bland annat på att det enligt lag ska ges möjlighet för berörda, till exempel de som bor i området, att lämna synpunkter på planförslaget vid två tillfällen.

'En samtida tolkning av gamla Sölvesborg', illustration: Liljewall Arkitekter.

Det vinnande förslaget 'En samtida tolkning av gamla Sölvesborg'. Illustration: Liljewall Arkitekter.

Karl Palmgren, Thorwald Hasselbring och Fredrik Wikberg. Foto: Sölvesborgs kommun.

Karl Palmgren, Thorwald Hasselbring och Fredrik Wikberg. Foto: Sölvesborgs kommun.

 

 

 

 

 

 

När kan jag flytta in?

Troligen kan lägenheterna börja byggas tidigast 2021. Det kan bli mindre ändringar i arkitekternas förslag under resans gång, men i stora drag kommer området att se ut såhär i framtiden, eftersom vi kommer att styra det i detaljplanen och i markanvisningstävlingen, där kommunen utser vilket företag som tomten säljs till och som kommer att få bygga.

Varför "Hydrotomten"?

Tomten ligger där det tidigare funnits en drivmedelsstation från företaget Hydro. Denna är sedan länge riven och marken har sanerats, men därav arbetsnamnet "Hydrotomten". Den ligger centralt i korsningen Järnvägsgatan-Trädgårdsgatan, ett stenkast från järnvägsstationen.

Bakgrund

Här kan du se alla tävlingsbidragen och här kan du läsa mer om arkitekttävlingen för Hydrotomten, här kan du se när arkitekterna var på studiebesök i Sölvesborg. Här finns syfte, mål med mera som delgavs arkitekterna inför tävlingen.

Kontakt

Stadsarkitekt
Fredrik Wikberg
Telefon: 0456-81 63 60
E-post: fredrik.wikberg@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut