Sölvesborgs kommun

På den säkra sidan i trafiken – vilka regler gäller ?

Foto: Fotograf Serny

Foto: Fotograf Serny

När ska jag väja och när ska jag köra? När får jag stanna och när kan jag gå? Många känner sig osäkra och med osäkerhet kommer ökad risk för olyckor och en hel del irritation.

– Det kan låta konstigt men i trafiken är det en fördel att förutsätta att inga gör som de ska. Genom att alltid vara uppmärksam och titta en extra gång kan du undvika farliga situationer och olyckor – oavsett om du kör bil, går eller cyklar, säger Milos Jovanovic på tekniska avdelningen.

– Som gångtrafikant har du företräde vid övergångsställen, alltså dem med vägmarkering (vita streck på marken), men inte annars. Men det är viktigt att inte bara kliva ut fast du har rätt till det. Du måste tydligt visa att du vill gå över vägen – ha ögonkontakt med förare i fordon som passerar. Som cyklist i just Sölvesborg har du aldrig företräde vid cykelpassager, utom om du har grönt ljus vid vår signalreglerade korsning (trafikljuset) i centrum.

Sällan säkrare med zebra

– Jag pratar ganska ofta med sölvesborgare som är kritiska till att ett övergångsställe som funnits länge gjorts om till gångpassage. Man tänker att det borde försämra säkerheten på platsen eftersom många fortsätter förutsätta att fordonstrafiken ska stanna. Men faktum är att olyckorna vid övergångsställen med vägmarkering ökat kraftigt sedan zebralagen* kom år 2000. Flera forskare menar att de därför borde tas bort helt och hållet på platser där hastigheten inte är säkrad till max 30 km/h.

Vad gäller var?

Ordnade och oordnade. Passager och överfarter. Variationerna och begreppen är många. Är du intresserad och vill veta mer? På transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du tydlig information.

*Zebralagen reglerar att fordonstrafik ska stanna för fotgängare vid övergångsställen.

Foto: Skånevägen nära korsningen vid brandstationen:

Foto: Skånevägen nära korsningen vid brandstationen:

Skånevägen nära korsningen vid brandstationen

Det här är ett övergångsställe med avsmalnad väg. Här finns både skylt och vägmarkering. De många säkerhetsåtgärderna beror på att det är en väg som många skolbarn rör sig på. Här ska fordon stanna för gångtrafikanter som tydligt visar att de vill gå över.

Foto: Trädgårdsgatan vid Resecentrum:

Foto: Trädgårdsgatan vid Resecentrum:

Trädgårdsgatan vid Resecentrum

Det här är ett övergångsställe med cykelpassage. Här finns både vägskylt och vägmarkering, dessutom är vägbanan upphöjd. Här har fordonstrafik väjningsplikt för gångtrafikanter som tydligt visar att de vill gå över; men inte för cyklister.

Foto: Järnvägsgatan vid korsningen med Norra Bryggerigatan (parkourparken).

Foto: Järnvägsgatan vid korsningen med Norra Bryggerigatan (parkourparken).

Järnvägsgatan vid korsningen med Norra Bryggerigatan

Det här är en ordnad gångpassage. Vägen är avsmalnad för att göra det lättare för fotgängare att passera snabbt och säkert när vägen är fri från fordon. Gående och cyklister har väjningsplikt men fordonsförare ska anpassa hastigheten så att den som redan börjat korsa gatan kan passera på ett tryggt sätt.

Övergångsställen – se en film från Transportstyrelsen

Här får du veta mer om vem som har väjningsplikt vid obevakade övergångsställen – fordonsföraren eller den gående.

Förbered dig för mörka tider

I trafiken löper du tre gånger så stor risk att råka ut för en olycka i mörker som i dagsljus. Med reflexer syns du på ungefär 125 meters håll i mörker om du möter en bil som har halvljuset påslaget. Då har föraren god tid på sig att sakta in. Saknar du reflexer och bär mörka kläder, syns du inte förrän bilen är 20–30 meter från dig.

Bra vinterskor är en annan viktig säkerhetsfaktor. De flesta fotgängare som skadas allvarligt i trafiken gör det i samband med fallolyckor orsakat av halka. Använd vinterskor med bra sula eller halkskydd.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad:

Skriv ut