Sölvesborgs kommun

Fiskestigen i Norje återställs och lyfter byn

Bild

Redan för 20 år sedan började man tala om att återställa fiskestigen i Norje, så den skulle bli framkomlig efter att den växt igen under många år. Hembygdsföreningen har drivit frågan under alla år och sände in ansökan om anslag till landsbygdsprogrammet Leader och Jordbruksverket för två år sedan. Vi har fått ett beslut från Jordbruksverket, som beviljar pengar för återställning av stigen. Arbetet är igång och kommer att kunna genomföras under hösten.

Den del av stigen, som skall återställas sträcker sig mellan broarna vid Norjevägen och väg 508 (f d E22). Det finns också förslag att snygga upp området mellan stigen och Norje sund genom röjning. På förslag av delägarna till marken i allmänningen i hörnan mellan Norjebron och f d fängelset kommer en fiskebrygga att anläggas där. Det innebär att fiske från bron kan förbjudas och på så sätt skapas en säkrare trafikmiljö.

Vi är övertygade om att Fiskestigen kommer att bli ett lyft för byn. Den ger bättre möjlighet att förflytta sig inom området och blir en promenadväg i fin miljö samt underlättar för barnen att gå till skolan. Den innebär också nya möjligheter till aktiviteter som tipspromenader, fisketävlingar med mera. Många i byn har drivit på i den här frågan och hembygdsföreningen är glada att nu få detta projekt genomfört.

Projektet sker i samverkan mellan Hembygdsföreningen, Sölvesborgs kommun, Leader Sydost och markägare.

Senast uppdaterad:

Skriv ut