Sölvesborgs kommun

Nya skyltar och förstärkning av gång- och cykelvägen i Hällevik

De nya skyltarna kommer att vara av modellen på bilden, och just varianten ovan kommer att vara uppsatt vid resecentrum. Foto: Sölvesborgs kommun.

De nya skyltarna kommer att vara av modellen på bilden, och just varianten ovan kommer att vara uppsatt vid resecentrum. Foto: Sölvesborgs kommun.

Med start under hösten börjar Sölvesborgs kommun att sätta upp vägvisningsskyltar för gång- och cykelvägarna längs med sträckorna Sölvesborgs resecentrum - Mjällby- Hällevik och Ljungaviken - Sandviken. I samband med detta förstärker vi även gång- och cykelvägen i Hällevik med en ny sträcka mellan fiskemuseet och Strandvallen.

Såhär blir de nya skyltarna

På de nya skyltarna kommer de som går, cykelpendlar eller turistar på cykel i Sölvesborg att se avstånden till kommunens tätorter med ett intervall som är mer anpassat för gång och cykel, jämfört med de vägvisningsskyltar som redan finns för bilar och annan motordriven trafik.

Jag har lagt märke till cyklister som stannat till med utvecklade papperskartor eller sina mobiltelefoner framför sig och fundersamma miner, så jag tror och hoppas detta kommer att bli uppskattat, berättar trafikingenjör Milos Jovanovic.

Alla skyltarna beräknas vara uppe i slutet av november eller början av december.

Förstärkning av gång- och cykelvägen i Hällevik

I samband med att skyltarna sätts upp görs även andra investeringar i gång- och cykelvägarna i kommunen, närmare bestämt i Hällevik. Här finns nämligen en “felande länk” mellan fiskemuseet och Strandvallen. Vi kommer att göra en förstärkning och binda ihop sträckan med befintlig gång- och cykelväg, förklarar Magnus Runesson som är projektledare. Mellan fiskemuseet och Strandvallen kommer gång- och cykelvägen även att få belysning.

-Det känns roligt att kunna göra den här investeringen nu i gång- och cykelvägarna för våra medborgare och besökare, säger Anette Persson som är teknisk chef. Särskilt roligt är att satsningen är till nytta för både centrala Sölvesborg och för kommunens landsbygd.

Vi vill ju gärna uppmuntra att folk cyklar eller går, inte minst för miljön skull, inflikar Helen Gårner som är miljösamordnare.

Förstärkningen av gång- cykelvägen i Hällevik påbörjas under november månad och beräknas vara klar innan årsskiftet.

De nya satsningarna är möjliga genom ett statsbidrag för hållbar utveckling som Sölvesborgs kommun ansökt om och blivit beviljade. Eventuellt kommer det att bli vägvisningsskyltar för gång- och cykelvägarna längs med fler sträckor i framtiden.

Kontakt vägvisningsskyltar gång- och cykelväg

Trafikingenjör Milos Jovanovic
Telefonnummer: 0456-81 60 99
E-post: milos.jovanovic@solvesborg.se

Kontakt förstärkning gång- och cykelväg

Projektledare mark och exploatering Magnus Runesson
Telefonnummer: 0456-81 60 81
E-post: magnus.runesson@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut