Sölvesborgs kommun

Bredgatan restaureras och får ny pendlarparkering

Bredgatan. Foto: Sölvesborgs kommun.

Under hösten kommer en av Sölvesborgs paradgator, Bredgatan, att delvis restaureras för att återställa gatans kulturella värden. Samtidigt kommer även en ny pendlarparkering att anläggas, med cirka 50 platser och belysning. Parkeringen är tänkt främst för dem som tar sig vidare från Sölvesborg med kollektivtrafik, men kommer att vara gratis och öppen för alla.

Sten ersätter asfalt

Istället för den asfalt som är lagd på vissa ställen kommer Bredgatan att återigen bli belagd med sten för att återfå en del av sitt forna utseende, berättar Magnus Runesson som är projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska avdelning.

- Storgatsten kommer att markera ut platserna på pendlarparkeringen, och runt träden kommer vi att lägga en kantsten i granit. Det blir även ny belysning på parkeringsplatsen, fortsätter han.

Det kommer att finnas en plats med laddstolpe för elbil och en plats för de som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad, det som ofta vardagligt kallas “handikapparkering” förklarar Magnus. Vi kommer även att anlägga ett gångstråk med smågatsten där det är lättare att ta sig fram med barnvagn, rullstol eller rollator.

Utdrag från situationsplanen för Bredgatan.

Utdrag från situationsplanen för Bredgatan.

Träden bevaras

Träden kommer också att hamlas, vilket betyder att man beskär dem på ett speciellt sätt. Detta görs:

  • Som en del av återställningen, eftersom träden har haft det här utseendet tidigare
  • Av praktiska orsaker eftersom det är mindre risk att en tung gren ramlar ner och skadar någonting.

Det är vanligt att man beskär träd i stadsmiljö på det här sättet, för att man inte ska behöva ta bort dem helt.

Bättre parkering

Den nya pendlarparkeringen med 50 platser kommer precis som alla kommunala parkeringar i Sölvesborg att vara gratis och öppen för alla. Det är cirka 250 meter från Bredgatans pendlarparkering till Sölvesborgs resecentrum, och gångbana nästan hela vägen.

Redan idag får det plats att parkera cirka 15 bilar på Bredgatan, men efter restaureringen blir det mer strukturerat och platserna blir fler, säger Magnus.

Risk för buller och köbildning

- Jag ser fram emot att komma igång med det här arbetet, vi har valt att göra det nu under hösten och vintern eftersom det har minst påverkan på omgivningen då. Till exempel är det mindre risk att det dammar, jämfört med sommartid. Men vi ber om överseende med att det under byggtiden kan bullra från området, fortsätter Magnus. Arbetstiden är dock begränsad till vardagar mellan 06:00-18:00. Framkomligheten på Bredgatan kan under entreprenadtiden vara begränsad och det finns risk för köbildning. Om du kan, välj en annan väg, uppmanar Magnus. De boende i området, som redan informerats via brev om arbetet, kommer dock alltid att komma åt sina infarter, och gatan kommer aldrig att vara helt avstängd, avslutar han.

Arbetet påbörjas under vecka 45 och beräknas vara klart i slutet av året eller början av 2019.

Kontakt

Magnus Runesson
Projektledare mark och exploatering
Telefonnummer: 0456-81 60 81
E-post: magnus.runesson@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut