Sölvesborgs kommun

Utvärdering och uppföljning av insatser för ökad trygghet

Under sommaren fick kommunen in signaler om att invånare och besökare upplevde otrygghet i delar av Sölvesborg, framför allt områdena järnvägsstationen, Järnvägsparken, Skejtparken, Hästtorget och Grodparken. Polisen var även inkopplad i några ärenden.

Kommunen beslutade då att under sex veckor sätta in riktade åtgärder för att öka tryggheten och att kartlägga problemens omfattning. Åtgärden påbörjades den 21/8 och slutfördes den 29/9 och innefattade allt från kortare pass till längre pass under måndag – lördag. Fredagar och lördagar var mer systematiskt längre pass som avslutades först efter att sista tåget lämnat perrongen i Sölvesborg runt 23-tiden.

Detta gjordes

Riktad vuxennärvaro kring området. Kommunens fältassistenter, fritidsledare och boendestödjare arbetade systematiskt med att finnas i området för att både iaktta vad som hände men också skapa relationer med de ungdomar som rör sig ute. Fritidsgårdarna utlokaliserade en del av sina aktiviteter.

  • Kommunen köpte in ökad rondering av väktare.
  • Ökad dialog med polisen.
  • Beslut om att införa kameraövervakning på Järnvägsstationen.

Sammanfattning och utvärdering

De miljöer som byggts upp i centrala delarna av staden för ungdomar är uppskattade och används flitigt. Framför allt när affärerna stängt och vädret är vackert samlas många ungdomar i skateparken för att skejta, hänga och umgås. En hel del av ungdomarna var på besök och Sölvesborg verkar vara en plats där man gärna samlas. Ungdomar är i varierande ålder men man skingras vid 23 när det sista tåget lämnar stationen.

Överlag är stämningen god men kan upplevas som stökig då det ibland är högljutt och språkbruket kan upplevas som grovt.

Vuxennärvaron verkar ha haft en avskräckande effekt på aktiviteter som uppfattas som ljusskygga. Enstaka misstänkta aktiviteter uppmärksammades men de inblandande blev uppenbart störda då aktiviteten avbröts och de inblandade skingrades. Dessa händelser vidarebefordrades till polisen genom underrättelsesamtal. Däremot så observerades inga konkreta händelser som ledde till polisanmälan eller orosanmälan till socialtjänsten.

Polis och väktare har också rört sig i området. Vid Grodparken/Hästtorget rör sig vissa unga vuxna (över 18 år) som använt/använder droger. Risken är att högstadieungdomar beblandar sig med äldre kriminella och lockas av detta, därför riktar fältassistenterna in sig speciellt mot dessa yngre ungdomar.

Det förekommer tyvärr rökning bland minderåriga. Genom det relationsskapande arbetet kunde man få fram tips på affärer som säljer tobak till minderåriga och denna information har lett till anmälningar mot butikerna.

Den ökade vuxennärvaron verkade uppskattas av ungdomarna man mötte. Flera som tidigare inte tagit del av fritidsgårdarnas verksamhet har nu kommit dit vilket är positivt. Däremot är det tydligt att det inte rör sig särskilt många vuxna i centrum kvällstid.

Vad händer nu?

Mörkare och kyligare kvällar innebär att antalet ungdomar som rör sig utomhus i de centrala delarna av Sölvesborg minskar. Därmed minskar också behovet av att ha väldigt hög och systematisk vuxennärvaro av kommunens egen personal. Personalen kommer att lägga det mesta av sin arbetstid på att fritidsgårdarna ska ha generösa öppettider och erbjuda aktiviteter som attraherar ungdomar. Både fältassistenterna och boendestödjare kommer även fortsättningsvis arbeta med att synas i centrum men mindre frekvent. Det är även positivt om det rör sig både unga och vuxna i området då vuxennärvaro ökar tryggheten för alla.

  • Järnvägsstationen kan bli en samlingspunkt och för att motverka otrygghet där sätter kommunen in åtgärder genom fortsatt ökad väktarnärvaro på järnvägsstationen och centrum.
  • Arbetet med att sätta upp kameraövervakning på Järnvägsstationen pågår.
  • Fortsatt uppföljning av unga vuxna som använt/använder droger. Fältassistenterna fortsätter med drogförebyggande åtgärder bland yngre ungdomar för att förhindra nyrekrytering.
  • Arbete för att med hjälp av t ex föreningar få igång nattvandrare eller annan vuxennärvaro på stan pågår.
  • Skejtparken och Järnvägsparken kommer ha daglig tillsyn av kommunens Servicelag för att hålla efter mot nedskräpning och skadegörelse.

Är det säkert att vistas i centrala Sölvesborg?

Sölvesborg har länets lägsta brottslighet och under de sex veckor kommunen hade ökad vuxennärvaro observerades inget som anmäldes till polis eller socialtjänst. Däremot kan det hända saker i offentliga miljöer och då är det viktigt att allmänheten tar ansvar. I akuta situationer kontakta 112. Blir man vittne till något misstänkt anmäl detta till 114 14.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Heidi Laine Lundgren