Sölvesborgs kommun

Konferens med fokus på kust och strand

Kommunnätverket Hanöbukten

Kommunnätverket Hanöbukten.

Torsdagen den 11 oktober genomförde kommunnätverket Hanöbukten sin andra konferens med fokus på kusten och strand.

Inbjudan riktade sig till tjänstemän i kommunerna som arbetar med frågor inom hav och vatten. De åtta kustkommunerna längs Hanöbukten – Bromölla, Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad, Ronneby, Simrishamn, Sölvesborg och Ystad ingår i nätverket vars uppgift är att stärka kommunernas arbete för att främja miljön i Hanöbukten och utvecklingen av regionen.

Professor Urban Emanuelsson, centrum för biologiskt mångfald, berättade om hur hav och land går hand i hand och hur det vi gör på land påverkar det som händer i havet. Carl-Martin Lanér, ordförande i Blekings Arkipelag, berättade om Blekinge Arkipelag.

Kommunerna i Blekinge har arbetat fram en havsplan för Blekinge som presenterades och det genomfördes även gruppdiskussioner med tema kust och strand.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Henrik Ivansson