Sölvesborgs kommun

Information gällande inspektion av ett av kommunens särskilda boende

Under sommaren gjordes en Lex-Sarah anmälan av en vikarie som arbetade på ett av kommunens särskilda boende. Anmälan gällde bland annat att de boende inte serverades eftermiddagskaffe alla dagar i veckan samt att personal inte varit på plats på avdelningen all schemalagd tid.

IVO (inspektionen för vår och omsorg) gjorde efter anmälan en granskning av boendet och kom fram till att kommunen har vidtagit åtgärder för att avhjälpa och undanröja missförhållandet. Lex Sarah utredningen är avslutad. Omsorgen vidtog efter Lex Sarah anmälan omedelbara åtgärder såsom att säkerställa att kaffe serveras alla dagar, samtliga genomförandeplaner är aktuella och rutiner kring rökning och arbetstider förtydligades. Stor vikt har lagts på att lyssna till de enskilda boendes individuella behov.

IVO har startat ett nytt ärende och varit på inspektion på boendet. Omsorgsnämnden är positiva till att IVO gör denna granskning för att säkerställa en god kvalitet på våra särskilda boenden.

Ett extra anhörigmöte planeras med anledning av ovan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Webbadministratör kommunikationskontoret