Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs handel ökar för sjätte året i rad

Uteservering under Killebom-festivalen i Sölvesborg. Foto: Pär Johansson.

Uteservering under Killebom-festivalen i Sölvesborg. Foto: Pär Johansson.

Det går riktigt bra för handeln i Sölvesborg! Omsättningen har ökat med 4% under 2017, visar nya siffror från Handelns utredningsinstitut. Genomsnittet för resten av Blekinge och Sverige är 1%. Kristianstad ökade också 1%.

4% innebär 31 miljoner kronor i ökning. Den totala omsättningen för handeln i Sölvesborg är 867 miljoner kronor.

Om man tittar på sällanköp och dagligvaruhandel var och en för sig, kan man dessutom se att sällanköpsvarorna ökade med hela 9% (till sällanköp räknas till exempel kläder, fritidsutrustning och heminredning). Dagligvaruhandeln (livsmedel, tobak, tidningar med mera) ökade med 1%.

Varför går det så bra för handeln i Sölvesborg?

Sölvesborgs kommun har ett samverkansprojekt med Handelsföreningen och Fastighetsägarna där vi arbetar med handelsutveckling. Vi jobbar för att få en attraktiv handelsstad och för ett varierat utbud av butiker, både i centrala Sölvesborg och på landsbygden. Tillsammans med resten av Blekinge och med finansiering från EU har vi varit delaktiga i att utbilda handlare i bland annat marknadsföring, kundbemötande och ledarskap.

Det anordnas många evenemang kring handeln i Sölvesborg och våra handlare är fantastiskt duktiga på att skapa upplevelser och på service till sina kunder.

Handeln är oerhört viktig för vår stad. Tack till alla handlare och fastighetsägare för det arbete ni lägger ner i Sölvesborg och till alla er som handlar på hemmaplan!

Kontakt

Handelsutvecklare
Ann-Louise Bolin
Telefon: 0702-10 76 66
E-post: ann-louise.bolin@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut