Sölvesborgs kommun

Arkitekttävlingen för Hydrotomten är igång

Hydrotomten och området runtomkring den. Foto. Sölvesborgs kommun.

Hydrotomten är det område i förgrunden av bilden som används som parkering och av en matvagn men som inte har några parkeringsrutor utmarkerade. Foto: Sölvesborgs kommun.

I centrala Sölvesborg har det tidigare funnits en drivmedelsstation från företaget Hydro. Denna är sedan länge riven och marken har sanerats. “Hydrotomten” är idag obebyggd och används främst som parkering och av matvagnar. Nu anordnar vi en tävling där utvalda arkitektfirmor bjudits in, för att få förslag på vad vi kan göra med tomten och området i direkt anslutning till den.

Hydrotomten i Sölvesborg ligger mittemot resecentrum och har potential att fungera som en välkomnande mötesplats och en port mot innerstaden. I närheten finns flera viktiga historiska byggnader, till exempel järnvägsstationen från 1899, stadshotellet från 1910 och Listers härads tingshus ritat av Gunnar Asplund och uppfört under 1920-talet. Tävlingsområdet ligger precis utanför, men i direkt anslutning till riksintresseområdet för kulturmiljövård i Sölvesborg.

Dessutom finns det en lekpark, skateboardbana, parken Malbork plats, cykel- och bilparkering, en livsmedelsbutik, ett apotek, Systembolaget och en av Sölvesborgs huvudgator Järnvägsgatan alldeles i närheten.

Området från andra hållet. Foto: Sölvesborgs kommun.

Området från andra hållet. Foto: Sölvesborgs kommun.

Vi vill både att de förslag som arkitekterna kommer in med ska visa respekt för vår historia och småskaligheten, samtidigt som de ska spegla sin samtid. Vi vill också platsen ska kännas välkomnande, grön och aktiv för våra medborgare och besökare i Sölvesborg.

Arkitektkontoren som bjudits in att delta i tävlingen är Uulas Arkitekter AB, Arkitektgården AB, WSP, Sweco, White Arkitekter och Liljewall Arkitekter.

Juryn som avgör vilket förslag som vinner består av förtroendevalda politiker i byggnadsnämnden och tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen i Sölvesborg. Alla förslag som kommer in kommer så smånigom att presenteras här kommunens hemsida.

Det vinnande förslaget kommer att ligga till grund för framtida planarbete. Det behövs nämligen en ny detaljplan för området innan det kan börja byggas någonting. En detaljplan är ett dokument som anger hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Bidragen till tävlingen ska vara inkomna i slutet av oktober och tävlingen beräknas vara avgjord i november.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut