Sölvesborgs kommun

En plats att växa på

Bild

Foto: Fotograf Serny

På kort tid har ovanligt många köpt mark på ett företagsområde i Sölvesborg, antingen för att starta ett nytt företag där eller för att de vill flytta sin verksamhet till nya lokaler. För Sölvesborgarna innebär de nya etableringarna ett ökat utbud av shopping, idrottsaktiviteter och inte minst fler möjliga arbetsgivare på hemmaplan.

Kommunens näringslivschef Stefan Olofsson berättar om det gedigna förarbete som möjliggjort utvecklingen.
– När man planerar för nya företagsområden gör man det för lång tid framåt, ungefär 5-10 år. En del av förklaringen till att det går undan nu är alltså att ett riktigt bra förarbete är gjort.

Merparten av förberedelserna görs av samhällsbyggnadsförvaltningen. De tar fram nya områdesbestämmelser och detaljplaner där infrastruktur, vattenförsörjning och befolkningsutveckling är viktiga underlag. Inriktningen på planerna bestäms av våra förtroendevalda politiker, och det finns möjlighet för medborgare att komma med idéer och synpunkter.

Därför ska företagarna välja Sölvesborg

Näringslivskontoret som säljer företagstomterna, tar kontakt med passande företag och marknadsför Sölvesborg som etableringsort. Stefan Olofsson fortsätter:
– Vi berättar för dem om Sölvesborg om de inte känner till kommunen sedan tidigare, till exempel att vi är nästan
17 500 invånare som bor här året om, 30 0000 sommartid. Att vi har 1700 aktiva företag och att handelsföreningen anordnar återkommande evenemang, om satsningarna på landsbygden och den växande turismen. Vi kan nu också berätta att vi ligger bra till i flera olika mätningar av företagsklimatet, där man tittat på hur snabbt ett bygglov godkänns och hur god relationen man som företagare anser sig ha till kommunledningen.

Lediga företagstomter

Det finns tre områden i Sölvesborg med lediga företags-tomter, fortsätter Stefan: Kämpaslätten, Sölve och Nogersund. Områdena har lite olika förutsättningar, så det finns skillnader i vilka typer av verksamheter som passar bäst där.

Någonting som är särskilt roligt med flera av de senaste personerna som köpt mark är att de är mindre företagare som kommer från Sölvesborg och vågar satsa i sin hemstad, berättar Stefan. Det har varit fantastiskt roligt att få vara en del av deras resa och hjälpa dem att förverkliga sin dröm, det är det jag brinner för i mitt jobb.

Vi har köpt företagsmark i Sölvesborg!

Bra förvaring är ett företag som till hösten kommer att erbjuda lagermöjlighet på 2-15 kvm för privatpersoner och mindre företag. Daniel Movind berättar: – Kontakten med kommunen har fungerat jättebra, de har verkligen gjort skäl för sin lön. Vårt bygglov blev godkänt på en vecka, instämmer Peter Lagerberg. Daniel och Peter har funderat på att starta någonting liknande under längre tid, och för några månader sen gjorde de slag i saken och köpte en företagstomt. Bra förvaring kommer att bli det första lagerhotellet i Sölvesborg, och byggs nu under sommaren.

Stålbergs kök och utemiljö är inriktade på grillar, utekök och braskaminer. Frans Stålberg som driver företaget började som snickare, men ville starta eget och inledde tidigt en kontakt med kommunen. Relationen med kommunen har fungerat smidigt, berättar Frans. Jag har fått hjälp med det jag har undrat och hoppas kunna börja bygga snart.

Senast uppdaterad:

Skriv ut