Sölvesborgs kommun

Markanvisningstävling i Svarta Hejan och Kv. Aftonstjärnan avgjord

Sölvesborgs kommun har nu utsett vinnare i markanvisningstävlingarna i Svarta Hejan och Kv. Aftonstjärnan i Ljungaviken.

Bedömning
Markanvisningstävling i Svarta Hejan, del av Sölvesborg 3: 11.
Två förslag inkom inom tävlingstiden, från C4 hus AB respektive Ekologiska Bostäder AB.
En bedömning av de inkomna förslagen har gjorts enligt de kriterier som framförts i tävlingsprogrammet.
Av juryn utsedd vinnare av markanvisningstävlingen är C4 Hus AB:
”C4 Hus har på ett förtjänstfullt sätt utnyttjat platsens förutsättningar. Fem större stadsvillor med en modern funkisinspirerad arkitektur utnyttjar tomtytan till fullo utan att ge avkall på exteriöra och interiöra boendekvalitéer.”

Bedömning
Markanvisningstävling kv Aftonstjärnan
Ett förslag inkom inom tävlingstiden, från Ekologiska Bostäder AB.
Juryn har enhälligt ansett att detta förslag inte är bedömningsbart enligt de kriterier som framförts i tävlingsprogrammet och har därför beslutat att ingen vinnare utses.

Mer information om markanvisningstävlingarna

Senast uppdaterad:

Skriv ut