Sölvesborgs kommun

Miljöpriset 2018 tilldelas Sölvesborgs golfklubb

Bild

Foto: Från vänster Daniel Berg, Kristian Olsson och Helen Gårner.

Idag delade Sölvesborgs kommun ut miljöpriset 2018 och i år gick priset till Sölvesborgs golfklubb. Förutom äran så får klubben 10 000 kr. Klubben tilldelas priset för ett långsiktigt miljöanpassat arbete inom sin verksamhet. Golfklubben har under flera år verkat för att minska verksamhetens avtryck på området. På plats i stadshuset fanns klubbchef Kristian Olsson, som tog emot priset av Miljösamordnare Helen Gårner, och Naturvårdsrådets ordförande Daniel Berg.

Kristian berättar vilket gediget arbete hela teamet har lagt ner på att miljöanpassa sin verksamhet. En satsning som inte bara bidrar till en bättre miljö, utan också ger en bättre ekonomi för klubben. Bland annat har man numera helt fossilfri värme i sina anläggningar, sedan man valt att gå ifrån oljepanna till jordvärme. Man är också en av de första golfklubbarna i världen att ha infört HVO, syntetisk diesel, till sina dieseldrivna fordon. Bevattningen av anläggningen har man utvecklat - och idag pumpas vatten från Siretorpskanalen till klubbens bevattningsdammar. Detta vatten provtas bl.a. på näringsämnen så att tillförd näringsgiva blir behovsanpassad. Flera gräsklippare har bytts ut mot elklippare vilket ger en tyst miljö för såväl personal som omgivning.

En annan insats som ligger Kristian varmt om hjärtat är försöken till återplantering ljung, en växt som tillhör områdets naturliga flora. Detta är ett arbete som pågått under flera år, vilket ger en trevnad inom området men även gynnar den biologiska mångfalden.

Naturvårdsrådets ordförande Daniel Berg menar att Sölvesborgs golfklubb är jättelångt framme i sitt miljötänk och ett föredöme för andra föreningar. Helen Gårner som är miljösamordnare fyller i att Sölvesborgs golfklubb har gjort ett gediget miljöarbete och är ett jättebra exempel på att, insatser för miljön och ekonomi går hand i hand, vilket de har fått bevis för i sitt arbete.

Läs den fullständiga motiveringen

Sölvesborgs kommun tilldelar 2018 års miljöpris till Sölvesborgs golfklubb för ett långsiktigt miljöanpassat arbete inom sin verksamhet. Golfklubben har under flera år verkat för att minska verksamhetens avtryck på området. Miljöarbetet har genom åren inneburit att klubben har;

  • bytt ut sitt värmesystem från oljepanna till jordvärme och hela anläggningen är därmed fossilfritt uppvärmd
  • infört HVO (hydrerad vegetabilisk olja) syntetisk diesel, till sina dieseldrivna fordon, vilket är en av de första golfklubbarna i världen som gjort.
  • satt upp 2 laddstationer för elbilar
  • bytt ut de mindre gräsklipparna till elklippare vilket ger tyst arbetsplats men även tystnad för omgivningen
  • bytt till eldriven vält samt flakbil
  • utvecklat bevattningen genom att man pumpar vatten från Siretorpskanalen till klubbens bevattningsdammar. Detta vatten provtas bl.a. på näringsämnen så att tillförd näringsgiva blir behovsanpassad
  • sorterar avfallet i alla fraktioner
  • försök till återplantering av ljung har pågått under flera år

Sölvesborgs golfklubb använder inte bekämpningsmedel utan håller istället sina spelytor torra genom att lufta dem samt sanda dem. Inom området finns ett flertal träd bevarade, framförallt tallar, vilket ger en trevnad inom området men det är också gynnsamt för den biologiska mångfalden.

Senast uppdaterad:

Skriv ut