Sölvesborgs kommun

Arbete med bl.a. vatten- och avloppsledningar i Mjällby

Sölvesborg Energi kommer tillsammans med Sölvesborgs kommun att göra ett större arbete med vatten- och avloppsledningarna och gator i Mjällby. Vi påbörjar arbetet under september 2023 och räknar med att bli klara under januari-februari 2024.

Läs mer på Sölvesborg Energis hemsida.

Senast uppdaterad:

Skriv ut