Sölvesborgs kommun

Grodparken i centrala Sölvesborg renoveras

Grodparken i centrala Sölvesborg i februari 2022. Foto: Sölvesborgs kommun.

Grodparken i centrala Sölvesborg i februari 2022. Foto: Sölvesborgs kommun.

Framkomligheten i närheten av Grodparken kan periodvis vara begränsad under tiden som renoveringsarbeten pågår. Vi ber om ert överseende med detta och eventuellt buller från platsen.

Nu har vi påbörjat restaurering och renovering av Grodparken som ligger i centrala Sölvesborg, mellan Södergatan, Hästtorgsgatan och Repslagaregatan.

Grodparken innehåller vad som troligen är Sölvesborgs kommuns första offentliga skulptur, fontänen ”Grodan”. Stenblocket till fontänen är skänkt av handlaren Emanuel Karlsson som hade en butik i närheten, och skulpturen har skapats av den lokala stenhuggaren Nils Nilsson. Skulpturen kom på plats 1923.

Med restaureringen av Grodparken hoppas vi kunna uppnå ökad tillgänglighet och trivsel, säger samhällsbyggnadschef Anders Wanstadius.

Nedan ser du ett bildspel som visar Grodparken i februari 2022, före restaureringen. Foto: Sölvesborgs kommun.


Restaureringen och renoveringen kommer att ge Grodparken ett utseende som bättre överensstämmer med tiden för parkens tillkomst, genom att vi till exempel tar bort vissa träd och planterar annan växtlighet istället. Detta kommer också att göra att platsen upplevs som ljusare och luftigare, och eftersom det ofta sitter fåglar i träden, kommer färre träd att leda till mindre fågelspillning i parken. Vi kommer också att skapa nya, mer tidstypiska stenläggningar och se över belysningen. Under en lång tid har fontänen i parken varit trasig. Efter restaureringen räknar vi med att den kommer att vara lagad, och att vi kommer att kunna ha vattnet igång igen.

Detta är en del av kommunens övergripande trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, som görs i samverkan över kommunens förvaltningar, här kommunlednings- och samhällsbyggnadsförvaltningen, med det privata näringslivet och inte minst våra invånare genom till exempel medborgardialog och samordning av olika insatser. På så sätt får vi med oss de här perspektiven i många olika ärenden, och kan arbeta så effektivt som möjligt med de här frågorna, säger säkerhetschef Henrik Johnsson.

Arbetet i Grodparken beräknas vara klart senare i vår, innan sommaren och turistsäsongen.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut