Sölvesborgs kommun

Ansträngt läge inom särskilt boende leder till prioriteringar

Tidigare idag informerade vi om ett ansträngt läge inom hemtjänstens verksamheter. Även inom särskilt boende är läget ansträngt just nu och även här är vår bedömning att det kommer vara så kommande vecka.

Många medarbetare är hemma just nu på grund av sjukfrånvaro, vård av sjuka barn samt hemkarantän på grund av sjuka familjemedlemmar.

Det ansträngda läget betyder att verksamheten måste prioritera insatserna.

Vård- och omsorgsinsatser kommer att utföras men serviceinsatserna kommer att behövas prioriteras och utföras mer sällan än vanligt. Serviceinsatserna som blir påverkade är till exempel städ, tvätt och vissa ledsagningar samt aktiviteter.

Det är viktigt att de som bor på särskilt boende känner sig trygga och att de kommer att få information om vilka förändringar som de kommer att bli påverkade av. Boende och anhöriga är välkomna att kontakta enhetschefen på boendet om man har frågor gällande informationen. Anhöriga är fortsatt välkomna att besöka men våra medarbetare har inte möjlighet för stöttning vid besök i samma utsträckning när det är personalbortfall.

Med förhoppning om förståelse för situationen.

Senast uppdaterad:

Skriv ut