Sölvesborgs kommun

Ansträngt läge inom hemtjänsten leder till prioriteringar

Bilden visar en orange shoppingkasse med matvaror i som står på ett gol. En person är på väg att lyfta kassen.

Prioriteringar får göras när läget är ansträngt inom hemtjänsten i Sölvesborg. Foto: Pär Johansson

Läget inom hemtjänsten i Sölvesborg är ansträngt just nu och vår bedömning är att det kommer vara så kommande vecka.

Många medarbetare är hemma just nu på grund av sjukfrånvaro, vård av sjuka barn samt hemkarantän på grund av sjuka familjemedlemmar.

Det ansträngda läget betyder att verksamheten måste prioritera insatserna.

Vård- och omsorgsinsatser kommer att utföras men serviceinsatserna kommer att behövas prioriteras och utföras mer sällan än vanligt. Serviceinsatserna som blir påverkade är till exempel städ, tvätt och vissa ledsagningar.

Det är viktigt att ni som får hjälp av hemtjänsten känner er trygga och ni kommer att få information om vilka förändringar som ni kommer att bli påverkade av.

Med förhoppning om förståelse för situationen

Senast uppdaterad:

Skriv ut