Sölvesborgs kommun

Mer stöd till föreningslivet i Sölvesborgs kommun 2021

Barn balanserar ute på parkourpark

Barn- och ungdomsverksamhet i fokus när extra föreningsstöd delas ut. Foto: Sölvesborgs kommun.

Föreningslivet har drabbats hårt under pandemin med allt från pausad verksamhet, inställda evenemang och uppskjutna aktiviteter. Sölvesborgs kommun fortsätter sin satsning att stötta föreningslivet under pandemin genom extra bidrag på cirka 1,5 miljoner kronor för 2021.

Förra året delades ett extra föreningsstöd ut på närmare 1 miljon kronor genom tillskjutna medel och det överskott fritids- och kulturnämnden hade på grund av inställda arrangemang till följd av covid-19.

Pandemin har fortsatt under 2021 och fritids- och kulturnämnden har beslutat om att dela ut ännu extra stöd till föreningslivet, med fokus på barn- och ungdomsverksamhet.

Karolina Widerberg (SD), ordförande för fritids- och kulturnämnden kommenterar beslutet:

Vikten av att vi har ett livfullt och starkt föreningsliv i kommunen är otroligt viktigt. De medel som vi tillskjuter är otroligt viktiga för föreningarna som nu ekonomisk hjälp för att bygga upp sin verksamhet framöver. Vi vill att våra föreningar ska vara starka även efter pandemin och detta är ett sätt att hjälpa dem.

Med inställda evenemang och verksamhet även under 2021 skapas ett överskott i budgeten på cirka 1,5 miljoner kronor som fördelas ut till föreningarna.

Även i år använder vi en fördelningsnyckel där föreningarnas olika storlek för sina verksamheter är basen för att fördelningen ska bli så rättvis som möjligt, säger Fredrik Olsson, verksamhetschef fritid och kultur i Sölvesborgs kommun.

Senast uppdaterad:

Skriv ut