Sölvesborgs kommun

Alla utredningar är klara kring att anställd gick till arbetet med symtom – handlingsplan på plats hos enheten

Lex Sarah utredningen kring händelsen att en anställd var på arbetet med misstänkt smitta är avslutad. Utredningen har fokuserat på bakomliggande orsaker till att rutiner inte följts och åtgärder har vidtagits på enheten för att minimera risken att något liknande händer igen. Nu är alla utredningar klara kring händelsen.

Lex Sarah innebär att missförhållanden eller risk för missförhållanden måste rapporteras. Verksamheten ska då avlägsna, utreda och dokumentera risken eller missförhållandet. Lex Sarah utredningen kring att en anställd misstänkts gå till arbetet med symtom är nu färdig.

Utgångspunkten för utredningen har varit att identifiera bakomliggande orsaker på enheten till varför en gällande rutin inte verkar ha följts av medarbetare. Åtgärder har satts in och risken bedöms som låg för att en liknande händelse ska ske igen. Enheten genomför enligt en handlingsplan förbättringar gällande efterlevnad och struktur kring rutiner och riktlinjer för ökad säkerhet framöver.

Alla utredningar kring händelsen är klara

Vi har tidigare rapporterat om att det pågått flera utredningar parallellt kring händelsen. Både den arbetsrättsliga och Lex Maria-utredningen är sedan tidigare färdiga.

Inga vårdskador uppstod hos brukarna vid händelsen, vilket är positivt, då deras säkerhet är vår största prioritering. Båda Lex-utredningarna visar även på att efterlevnad av gällande riktlinjer och rutiner måste förbättras. De åtgärder som satts in kring följsamhet av rutiner arbetas det aktivt med på enheten för att undvika att hamna i en liknande situation, säger Kate Olsson, verksamhetschef för särskilda boenden i Sölvesborgs kommun.

Senast uppdaterad:

Skriv ut