Sölvesborgs kommun

Vaccination inom äldreomsorgen

Händer i handskar håller upp burkar med vaccin mot en blå bakgrund

Brukare och personal inkluderas när påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 ges. Foto: Unsplash

 Folkhälsomyndigheten rekommenderar vissa grupper en påfyllnadsdos för att förstärka skyddet mot covid-19. Brukare och medarbetare inom äldreomsorgen inkluderas i rekommendationen för att undvika svår sjukdom och ha fortsatt starkt vaccinskydd.

Personer som är över 70 år samt andra riskgrupper löper särskilt hög risk för allvarliga konsekvenser till följd av covid-19. För ett så gott skydd som möjligt behöver brukare och medarbetare inom vård- och omsorg vaccinera sig.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vilka som ska erbjudas den tredje dosen ingår brukare inom äldreomsorgen och medarbetare.

Folkhälsomyndigheten uppdaterade i slutet av september även sin vägledning gällande vilka vaccinationer arbetsgivare inom vård och omsorg bör erbjuda sina medarbetare för en ökad patientsäkerhet. I den ingår vaccination mot covid-19 för medarbetare inom vård och omsorg som arbetar nära brukare.

Brukarnas säkerhet är vår högsta prioritet. En hög ålder är den största riskfaktorn för att få svårare symtom och till och med riskera att dö av sjukdomen. Det är livsviktigt att vi skyddar dem på alla sätt vi kan säger Ina Gavard, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Sölvesborgs kommun.

Särskilda boenden

Brukare på särskilda boenden har fått den tredje dosen av vaccin mot covid-19. Det är kommunens sjuksköterskor som på uppdrag av Region Blekinge har hanterat vaccinationen.

Säkra besök på våra särskilda boenden

I Sölvesborgs kommun skapar vi tillsammans säkra besök på våra särskilda boenden. Det finns kvar lokala rekommendationer som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning.

Information om säkra besök på särskilda boenden

Hemtjänst och hemsjukvård

Brukare med hemtjänst får sin tredje dos genom sin vårdcentral. Brukare med hemsjukvård får sin tredje dos av sin patientansvariga sjuksköterska i kommunen.

Om du har hemtjänstinsatser och ännu inte har bokat din tid kontakta din vårdcentral. Glöm inte att ta med det brev du har fått hemskickat. Det är ett bevis på att du har rätt till en tredje dos vaccin.

Medarbetare inom äldreomsorgen

Inom kort erbjuds den tredje dosen till medarbetare inom vård och omsorg som fick sin andra dos för minst sex månader sedan. Den vaccineringen sker via Region Blekinge. Sölvesborgs kommun vill som arbetsgivare underlätta för medarbetare att vaccinera sig på flera sätt som exempel får vaccination ske på arbetstid med lön.

Ovaccinerad personal

Sölvesborgs kommun värnar om medarbetarens integritet, utifrån nationella bestämmelser, och medarbetare har ingen skyldighet att informera om de är vaccinerade eller inte. Detta innebär att det finns ingen sammanställning av vilka medarbetare som är vaccinerade eller inte.

Skyddsutrustning och rutiner för att skydda mot smittspridning

Alla medarbetarna använder skyddsutrustning i form av munskydd i alla personnära kontakter och följer de basala hygienrutinerna.

Medarbetarna följer Folkhälsomyndigheten och Region Blekinges rekommendation kring vem som ska stanna hemma, testa sig och återgå till arbetet. Enbart friska medarbetare ska arbeta.

Vår absoluta målsättning är att erbjuda en patientsäker vård och en trygg omsorg, säger Ina Gavard, MAS i Sölvesborgs kommun.

Senast uppdaterad:

Skriv ut