Sölvesborgs kommun

Inga vårdskador hos brukare när smittad anställd gick till jobbet

Lex Maria utredningen kring händelsen att en anställd var på arbetet med misstänkt smitta är avslutad. Anmälan visar att det fanns risker kring patientsäkerheten med agerandet, men att inga brukare fick vårdskador av händelsen.

Lex Maria anmälan gjordes till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utifrån en händelse som hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Utredningen visar att det fanns risker med situationen, men att det inte har medfört någon skada för våra brukare. Under utredningen framkom det att säkerhetstänket kring vårt systematiska kvalitetsarbete måste utvecklas och att den interna kommunikationen med samlade och tillgängliga riktlinjer som rör omsorgspersonalen måste förbättras för att inte fler liknande händelser ska ske, säger Ina Gavard, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Sölvesborgs kommun och ansvarig för Lex Maria anmälan.

Alla utredningar är inte klara ännu

Som vi informerat om i tidigare nyhet pågår det olika utredningar parallellt kring händelsen, både Lex Maria, Lex Sarah och arbetsrättsligt. De olika utredningarna analyserar och granskar händelsen från olika perspektiv.

Utöver Lex Maria anmälan så är den arbetsrättsliga processen är avslutad. Vi kommenterar inte enskilda personalärenden.

Åtgärder rekommenderas utifrån den analys och bedömning varje utredning visar för att undvika en liknande händelse i framtiden.

Senast uppdaterad:

Skriv ut