Sölvesborgs kommun

Sölvesborg har högst smittspridning i länet

Tre barn vinkar in mot person genom digital skärm. Banner över bilden där det står: Ditt val gör skillnad - det är inte läge att ge upp!

Det är inte läge att ge upp, läget är allvarligt i Sölvesborg. Foto: Skandinav bildbyrå med grafik från Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun ligger högst i Blekinge gällande smittspridningen av covid-19. Sedan någon vecka tillbaka finns även konstaterade fall av den indiska varianten som enligt Region Blekinge är betydligt mer smittsam än övriga varianter. Region Blekinge meddelar att den inte är farligare men att vaccinationstäckningen efter första dosen är lägre mot den indiska varianten. Sölvesborgs kommun skärper vissa åtgärder för att begränsa spridning och passar samtidigt på att rikta en skarp uppmaning till allmänheten om att det inte är läge att ge upp, läget är fortsatt allvarligt.

Region Blekinge meddelade tidigare i veckan att den indiska varianten av covid-19 har konstaterats på ett antal fall i Sölvesborgs kommun. Smittan finns i flera olika sektorer, inom förskola/skola, i föreningslivet samt även ute i det öppna samhället. Bengt Wittesjö uttalade sig då om att det finns anledning att tro att smittan är större än så.

Sedan tidigare vet vi att Sölvesborgs kommun ligger högst i länet gällande smittspridningen och därför har vi omgående vidtagit åtgärder för våra verksamheter. Det har även gått ut en skarp uppmaning både inom och utanför kommunens verksamheter att följa de råd som finns och inte slappna av.

Förskola/skola

Förskoleverksamheten vidtog omedelbara åtgärder när det blev känt att det fanns konstaterade fall av den indiska varianten inom förskola. Vårdnadshavare på berörda avdelningar har kontaktats med uppmaning om att hålla sina barn hemma under en vecka framöver. Personalen på dessa avdelningar kommer under samma period använda skyddsutrustning i form av munskydd och visir.

Utöver detta vädjar vi till samtliga vårdnadshavare i förskolan att hålla sina barn hemma om möjligt.

Föreningslivet

Fritid och Kultur har tagit beslut om att stänga omklädningsrummen på samtliga kommunala idrottsanläggningar. Samtidigt ber vi föreningarna uppmana föräldrar att inte vistas på anläggningarna under träningarna samt att undvika samåkning och annan fysisk kontakt där det är möjligt.

På idrottsanläggningar finns även lagar och förordningar att förhålla sig till gällande hur många personer som får delta vid offentliga sammankomster och tillställningar. Detta regleras i pandemilagen och Folkhälsomyndighetens begränsningsförordning.

En vädjan till de som innehar privata anläggningar har gått ut om att följa samma riktlinjer som de kommunala anläggningarna har.

Hälleviksbadet

Vi har stängt samtliga omklädningsrum på Hälleviksbadet.

Näringsidkare och handlare

Länsstyrelsen och Miljöförbundet kommer utföra extra tillsyner inom den närmsta perioden för att säkerställa att de regler som finns följs.

Besöka våra verksamheter

Även kommunen som arbetsgivare har interna riktlinjer att förhålla sig till för att begränsa spridningen av covid-19. Vissa åtgärder påverkar dig som besöker oss eller är i behov av vår service.

All personal och medarbetare som vistas i våra verksamheter erbjuds munskydd. Det bör användas där nära kontakter under längre tid (inom två meter i mer än 15 minuter) inte går att undvika. Munskydd finns att hämta vid ingångarna, där finns även instruktion om hur du sätter på dig det säkert.

Tillgång till handsprit finns vid in- och utgångar samt vid centrala samlingspunkter.

Under den här perioden kommer även hemarbetet att maximeras för vår personal i större utsträckning än tidigare.

Alla möten blir digitala

Alla möten ska ske digitalt. Fysiska möten oavsett innehåll och antal deltagare får inte genomföras.

Det kan förekomma behov av fysiska möten vid vårdande, behandlande, stödjande, verkställighetsärenden och uppföljning. Dessa måste godkännas av ansvarig chef och genomföras enligt rutin för säkra möten.

Undantag kan förekomma

Det kan förekomma undantag inom förskola, grundskola och inom omsorgsförvaltningens verksamheter där förvaltningsspecifika riktlinjer finns. Du får i så fall information av berörd verksamhet kring vad som gäller där.

Det är inte läge att ge upp

Tillsammans hjälps vi åt att begränsa spridningen.

-Det är inte läge att ge upp, läget är fortsatt allvarligt, speciellt i Sölvesborg, och det är viktigt att vi alla förstår att våra val kan göra skillnad säger, Lars Ericsson kommunchef

och säger avslutande:

- Om vi skärper oss lite extra nu kan vi förhoppningsvis få stopp på spridningen av den indiska varianten innan den får fäste i kommunen.

Nya förhållningsregler kan komma

Folkhälsomyndigheten ser över smittskyddsåtgärderna nationellt samt intensifierar övervakning av virusvarianten med anledning av den ökade förekomsten av den indiska varianten (som kallas deltavarianten).

Rapporter från andra länder inom EU där den indiska varianten finns konstaterad visar att varianten har en ökad spridningsförmåga. Preliminära analyser visar även att vaccinationsskyddet efter en dos är något lägre mot deltavarianten men två doser vaccin ger ett gott skydd.

Senast uppdaterad:

Skriv ut