Sölvesborgs kommun

Undervisning på plats för alla elever från skolstarten i augusti

Två unga tjejer sitter i skolbänken och tittar ned i sina skolböcker, Bakom ses en lärare hjälpa en annan elev.

Det blir undervisning i skolan till hösten. Foto: Susanne Kron, Scandinav bildbyrå

Elever på Blekinges gymnasie- och högstadieskolor kan räkna med att undervisningen återgår till närundervisning fullt ut från och med skolstarten i augusti. Detta enades länets utbildningschefer om vid en avstämning med smittskydd Blekinge i förra veckan.

Om smittläget fortsätter förbättras och utvecklas enligt förväntningarna efter sommaren räknar jag med att alla elever ska kunna undervisas på plats i skolan. Då har även majoriteten av den vuxna befolkningen fått tillräckligt bra skydd av en vaccindos mot covid. Det är ännu för tidigt att uttala sig om eventuell vaccination av barn under 18 års ålder, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Man fortsätter dock med ytterligare avstämningsmöten mellan länets utbildningschefer och Smittskydd Blekinge för att kunna anpassa undervisningen om smittoläget skulle kräva det. Nästa möte är planerat till den 9 augusti 2021.

Respektive skola kommer att informera elever, personal och vårdnadshavare mer detaljerat innan skolstarten i augusti.

Bakgrund

Stora delar av undervisningen för länets gymnasieelever har bedrivits som fjärr- eller distansstudier under läsåret 2020/2021. Även högstadieeleverna har under vårterminen 2021 i hög utsträckning följt undervisningen hemifrån. Sedan februari har distansundervisningen kombinerats med undervisning på plats i skolan för delar av eleverna. Efter påsklovet har upp till två tredjedelar av eleverna kunnat vara på plats i skolorna.

Det är av stor vikt att närundervisningen kommer igång för våra elever och i synnerhet för de som börjar på högstadiet och gymnasiet. Det är i skolan som vi kan ge eleverna de bästa förutsättningarna för att lyckas. Dock måste vi vara förberedda på att anpassa oss efter det aktuella läget om smittspridningen skulle öka igen, säger Martin Åsman, förvaltningschef för barn och utbildning i Sölvesborgs kommun.

Senast uppdaterad:

Skriv ut