Sölvesborgs kommun

Matcher och tävlingar tillåts utomhus

En grön fotbollsplan syns i bild och en tom läktare till höger. Solen skiner och det är blå himmel.

Matcher och tävlingar tillåts på kommunala utomhusanläggningar från 1 juni. Foto: Sölvesborgs kommun

Ordförande för fritid- och kulturnämnden har fattat beslut om att öppna utomhusanläggningar för matcher och tävlingar från tisdag 1 juni för både barn och vuxna. Det är fortsatt viktigt att personer och föreningar som bokar våra anläggningar följer allmänna råd och restriktioner.

Från och med 1 juni är det tillåtet igen för barn, ungdomar och vuxna att anordna matcher och tävlingar på våra kommunala utomhusanläggningar. Beslutet följer Region Blekinges skärpta regionala råd för att minska risken för smittspridning i Blekinge.

Det här gäller vid matcher och tävlingar på Sölvesborgs kommuns anläggningar

Hur många personer som får vistas i en anläggning regleras i pandemilagen, vilket innebär en person per tio kvadratmeter av all tillgänglig yta.

Tisdag, 1 juni, ändras begränsningsförordningens maxgräns för hur många deltagare som får delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Sölvesborgs kommun följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer Länk till annan webbplats. kring detta.

Det innebär att max 100 personer totalt får vistas på anläggningen utan anvisad sittplats. Om arrangemanget däremot har anvisad sittplats kan 500 personer befinna sig på anläggningen så länge sällskapet kan hålla minst 1 meters avstånd till andra sällskap. Varje sällskap får bestå av högst fyra personer.

Personer och föreningar som bokar anläggningarna har ett ansvar att se till man agerar utifrån råd, rekommendationer och restriktioner. Utöver detta kan varje förbund ha specifika riktlinjer för föreningar att följa. Var även uppmärksam på att det kan finnas olika regler i Blekinges kommuner när det gäller användning av omklädningsrum och publiktak.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut