Sölvesborgs kommun

Förtydligad praxis för catering av alkohol med mat till privata bostäder och slutna sällskap

Bild

Foto: Tanja Metelitsa, Scandinav

Praxis i Sölvesborgs kommun gör nu gällande att restauranger med stadigvarande alkoholtillstånd och ett cateringtillstånd kan hantera catering av alkohol tillsammans med mat enligt den modell Växjö kommun använder. Det innebär en tolkning av alkohollagen som säger att serveringstiden är att bedöma som avslutad när maten är serverad och samtliga flaskor är öppnade.

En krögare i Sölvesborgs kommun har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd för cateringstillstånd i enlighet med alkohollagens 8 kap 4§. Detta innebär rätt att servera färdiglagad mat och alkoholhaltiga drycker till slutna sällskap, givet att serveringen sker i enlighet med tillämpliga bestämmelser i alkohollagen. I samband med ansökan har krögaren även önskat möjlighet att kunna catera på samma sätt som i Växjö kommun, d.v.s. catering av mat och alkoholhaltiga drycker till små, slutna sällskap i hemmiljö.

Kommunstyrelsens ordförande, Louise Erixon, har delegation på beslut om cateringstillstånd. Louise har beviljat restaurangens ansökan om cateringstillstånd tillsammans med en bilaga där hon tolkar alkohollagen som svar på restaurangens önskan.

Bilagan tar upp hur hemkörning av alkohol tillsammans med mat kan hanteras samt hur begreppet “serveringstid” i alkohollagens bestämmelser för cateringverksamhet till slutna sällskap i enskilda hem kan tolkas.

Tolkningen är att serveringstiden i dessa situationer upphör när serveringen är genomförd – inte när konsumtionen är slutförd.

Lagen uttalar inte att “serveringstiden” inte är slut förrän maten är uppäten. Tolkningen är därmed att serveringen är genomförd vid en catering när det är serverat, inte när det är konsumerat säger Louise Erixon, kommunstyrelsens ordförande.

Tolkningen av alkohollagen som säger att serveringstiden är att bedöma som avslutad när maten är serverad och samtliga flaskor är öppnade blir nu praxis i Sölvesborgs kommun, när det gäller catering i privata bostäder och slutna sällskap, och blir möjlig för alla krögare som har ett stadigvarande alkoholtillstånd och ett cateringtillstånd så länge varje cateringstilfälle anmäls till kommunen. Detta görs enklast via kommunens e-tjänst.

Flera andra kommuner har använt sig av denna tolkning, bland annat Växjö som var först ut och även Malmö. Kritik har riktats, bland annat från länsstyrelser, som menar att alkohollagen säger att en serveringsansvarig måste vara på plats under hela tiden som sällskapet äter och dricker.

Med hänsyn till pågående pandemi finns ett starkt intresse av att antalet restaurangbesök hålls nere och att restriktioner för restaurangernas kapacitet att ta emot gäster gäller. Detta för att öka den sociala distanseringen och därmed minska smittspridning säger Louise Erixon, kommunstyrelsens ordförande.

Hon fortsätter:

Samtidigt finns det ett näringspolitiskt, och arbetsmarknadspolitiskt, intresse av att restaurangbranschen kan överleva. Det är av stort intresse för samhället att det finns en livskraftig restaurangbransch som kan erbjuda måltider och social samvaro samt därmed bidra till att alkoholkonsumtionen sker under ordnade former och under ömsesidig social kontroll, vilket bör minska omfattningen av ensidig alkoholkonsumtion på gator, torg och i hemmen.

Dock är det av högsta vikt att serveringspersonalen förvissar sig om att förutsättningarna för tillståndet uppfylls (kollar legitimation, berusningsgrad, att det rör som om ett slutet sällskap i en privatbostad, korrekt adress osv.). Samt att man följer de begränsningar som kan finnas för under vilka tider serveringen får ske, t ex som i nuläget med en sista tidpunkt kl. 20.30.

Den lokal där serveringen äger rum ska för varje tillfälle anmälas till kommunen.

Anmälan görs via följande e-tjänst och i god tid innan dag för servering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cateringtillstånd kräver i normalfall remiss till brandskyddsmyndighet för varje serveringsställe, men det finns ett undantag mot lokaler som ej är avsedda för allmänheten, exempelvis enskilda hem.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut