Sölvesborgs kommun

Påverkan förskola och grundskola av regionala skärpta råd

Person håller i penna över ett block medan man ser händer över en laptop i bakgrunden.

Nya regionala skärpta råd påverkar skolans verksamheter. Foto: Sarah Shaffer via Unsplash

Utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller skärpta regionala råd i Blekinge från och med den 19 april till 2 maj 2021. En del av de regionala råden berör skolans verksamheter. Här får du som vårdnadshavare information vad som gäller i förskola och grundskola. Nytt är att barn och elever som är 0-9 år bör stanna hemma under samma tid som ett syskon hålls hemma på grund av förkylningssymtom.

Uppdatering 2021-04-28

Uppdatering kring vad som gäller barn och elever under 10 år har gjorts av Region Blekinge utifrån de skärpta regionala riktlinjerna.

Munskydd i skolan

Munskydd bör användas i offentliga inomhusmiljöer och arbetsplatser där nära kontakt under längre tid (inom två meter i mer än 15 minuter) inte går att undvika. Det gäller framför allt i miljöer där smitta har konstaterats. Region Blekinge rekommenderar inte munskydd till barn och ungdomar under 16 år. För personal i förskola och skola gäller detta utifrån riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Stanna hemma vid misstänkt covid-19

Barn under 18 år stannar hemma redan vid misstänkt fall bland dem man bor tillsammans med, i väntan på provsvar på den som misstänks ha covid-19. Om testet är positivt gäller sedan tidigare att alla i hushållet, både sjuka och friska, ska stanna hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv. Ni blir kontaktade av vården och får förhållningsregler.

Elever som provtagits

Elever som provtagits för covid-19 ska stanna hemma från skolan i väntan på provsvar. Rådet gäller barn från tio års ålder och uppåt som testas för covid-19 då barnet har symtom. För barn under tio år sker inte provtagning. Barn under tio år ska stanna hemma vid symtom. Syskon till barn under tio år får delta i verksamhet så länge de är symtomfria.

Provtagning med antigentest (snabbtest)

Sölvesborgs kommun uppmanar dig som vårdnadshavare att vara extra uppmärksam på att vårdcentralen
ska meddelas om barnet testas positivt av ett antigentest. Detta för skyldigheten att meddela om smitta och ingå i Regionens smittspårning.

Boka provtagning

Region Blekinge erbjuder kostnadsfri provtagning för barn 10-12 år och som har symtom för covid-19. Vårdnadshavare ska kontakta den vårdcentral barnet är listad.

Region Blekinge erbjuder kostnadsfri egenprovtagning till barn som är 13 år eller äldre och som har symtom på sjukdomen. Barnet tar provet på sig själv. För att boka egenprovtagning från 13 år behövs utökad e-legitimation.

Barn och elever under tio år

Barn under tio år provtas normalt sett inte för covid-19 vid förkylningssymtom, men barnet ska ändå stanna
hemma från skolan eller förskolan. Barnet kan gå tillbaka till skolan eller förskolan tidigast sju dagar efter
insjuknandet, om det tillfrisknat. Barnet kan ha kvar lindriga symptom som torrhosta och lätt snuva, men
ändå gå tillbaka till skolan eller förskolan. Om barnet bara får lindriga förkylningssymptom som går över efter ett dygn, kan barnet återgå till skolan eller förskolan på fjärde dagen efter att förkylningssymtomen kom. Detta om barnet fortsätter att vara fri från förkylningssymtom.
Friska syskon som är under tio år bör också stanna hemma under samma tid som ett syskon hålls hemma på grund av förkylningssymtom. Det möjliggörs genom att en vårdnadshavare redan är hemma för vård av barn (vab) på grund av det sjuka barnet.

Som förkylningssymtom räknas något av följande:

  • snuva
  • nästäppa
  • ont i halsen
  • hosta
  • feber

Om två eller fler har bekräftad covid-19

För högstadiet rekommenderas distansundervisning för hela klassen vid två eller flera fall där smittan
misstänkts ha skett i klassen. Distansundervisning gäller en vecka från att senaste fallet har konstaterat. De konstaterade fallen ska ske i närtid till varandra (två-tre dagar som riktvärde) för att utgöra kopplade fall. Går det upp mot en vecka mellan de konstaterade fallen, gäller inte misstanke om smittspridning i klassen. Det här innebär att förändringar snabbt kan ske i barnets undervisning. Rutiner som finns för lunchhantering redan idag vid distansundervisning gäller även vid distansundervisning när det finns bekräftade fall i klassen.

Mer information om skärpta regionala råd

Skärpta regionala råd, 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lämna prov för covid-19, 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Skriv ut