Sölvesborgs kommun

Vädjan om att hålla barn hemma från förskola när regionala råd införs i länet

Bilden visar massor av pennor i pennställ

Regionala råd gäller från måndag för att minska smittspridningen.

 Region Blekinge och smittskyddsläkare Bengt Wittesjö har beslutat att införa skärpta regionala råd för att minska risken för smittspridning i länet. De nya råden gäller från 19 april till 2 maj och kan förlängas. Vi vädjar även återigen till er vårdnadshavare med barn i förskola som kan hålla barnen hemma under kortare eller längre perioder att göra det.

Smittspridningen ökar i en oroväckande takt i länet och har konstaterats i ett flertal miljöer. Bland annat i hemmen, på arbetsplatser och i skolor, men även i anslutning till olika privata sammankomster samt i tränings- och idrottssammanhang.

Region Blekinge inför skärpta regionala råd med syfte att bromsa smittspridningen, skydda personer som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 och minska risken för stor belastning inom hälso- och sjukvården.

Skärpta råd för skola

Skolan rekommenderas fortsatt att bedrivas delvis på distans för högstadiet och i övrigt gäller även nedanstående för förskolan och skolan:

  • Testade närkontakter stannar hemma från skolan i väntan på provsvar.
  • Barn under 18 år stannar hemma redan vid misstänkt fall i familjen i väntan på provsvar på familjemedlem.
  • Distansundervisning rekommenderas för hela klassen vid två eller flera kopplade fall i klassen, gäller främst mellanstadiet till gymnasiet.

Det kom även en rekommendation om munskydd i offentliga inomhusmiljöer och på arbetsplatser. Den rekommendationen gäller generellt inte för förskole- och skolmiljö och om det ska tillämpas så är det för ungdomar över 16 år. Rekommendationen kan komma att ändras efter vägledning från Smittskydd Blekinge under början av nästa vecka.

Vad gäller i våra verksamheter

OBS: Vi arbetar just nu intensivt med att få mer och tydligare information från Region Blekinge om hur vi ska förhålla oss till rekommendationerna i våra verksamheter. Vår förhoppning är att vi kan gå ut med mer konkret information i början av veckan om hur vi ska agera i våra verksamheter.

Vädjan till vårdnadshavare med barn i förskola/fritidshem

Vi vill återigen rikta en vädjan till er vårdnadshavare som har möjlighet att hjälpa oss att minska belastningen som uppstår på grund av rekommendationerna för pågående pandemi. Just nu ökar smittspridningen i kommunen och vi har ett ansträngt läge.

Vår personal arbetar hårt för att hitta lösningar och allt ni kan göra för att underlätta situationen är vi oerhört tacksamma för.

Ni har redan under lång tid visat på förståelse och hjälpt oss att kunna bedriva en bra barnomsorg när det har varit svåra utmaningar för verksamheten. Vi kan nog alla känna oss trötta på det tillstånd som råder, men vi har inga alternativ än att fortsatta följa rekommendationerna som råder för att vi ska kunna gå tillbaka till en normal vardag igen.

Vi vädjar till er vårdnadshavare som är hemma/arbetar hemifrån och som har barn inom allmän förskola (15 timmar i veckan) att hålla barnen hemma om ni har möjlighet.

Vi ber även dig/er som har möjlighet att ha ditt barn hemma kortare eller längre perioder från förskola eller fritidshem att överväga det så länge som smittspridningen är hög i kommunen.

Vi vädjar även till er som har möjlighet att minska vistelsetiden på förskola eller fritidshem för era barn att göra detta under denna period av högre smittspridning.

Senast uppdaterad:

Skriv ut