Sölvesborgs kommun

Ökad smittspridning gör att anläggningar stängs för vuxna

Bild

Utomhusanläggningar stängs för vuxna. Foto:Scandinav

Smittskyddsläkaren i Blekinge ser nu en oroväckande ökning i antal fall av covid-19. Länets kommuner uppmanas därför att stänga idrottsanläggningar för verksamhet riktad till personer födda 2002 eller tidigare. Sölvesborgs kommun följer den uppmaningen.

Sölvesborgs kommun följer uppmaningen och pausar föreningars möjlighet att boka och nyttja kommunala idrottsanläggningar till aktiviteter för personer födda 2002 eller tidigare. Undantag gäller yrkesverksamma utövare. Beslutet gäller från och med 19 april och tillsvidare.

Sölvesborgs kommun vill därför uppmana Sölvesborgs vuxna kommuninvånare att följa smittskyddsläkarens uppmaning och enbart träna utomhus och var för sig.

Smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö motiverar sin rekommendation så här:

Det sker en oroväckande ökning av antalet fall av covid-19 i Blekinge. Smittspridning har konstaterats i ett flertal miljöer. Förutom i hem, på̊ arbetsplatser och skolor även i anslutning till olika privata sammankomster samt i tränings- och idrottssammanhang.

Därutöver uppmanas länets kommuner att hålla sina idrottsanläggningar stängda för all verksamhet riktad till personer över 18 års ålder, såväl utomhus som inomhus. All träning för vuxna bör ske enskilt utomhus.

Sölvesborgs kommun vädjar även till privata och föreningsägda anläggningar att följa Smittskydd Blekinge rekommendationer och begränsa tillgängligheten.

Sedan tidigare håller Sölvesborgs kommun inomhusanläggningarna stängda för alla.

Tack för din förståelse

Tack för din förståelse och för att du och din förening tar ansvar. Genom att fatta kloka beslut kommer vi närmare den normala vardag vi alla längtar efter.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut