Sölvesborgs kommun

Fortsatt kombinerad distans- och närundervisning för länets gymnasie- och högstadieelever

Bilden visar en tjej framför en dator

Fortsatt kombinerad när- och distansundervisning på länets kommunala gymnasie- och högstadieskolor. Foto: J.Kelly Brito via Unsplash

 Under hela vårterminen 2021 kan gymnasie- och högstadieeleverna på de kommunala skolorna i Blekinge komma att fortsätta sin undervisning som en kombination av när- och distansundervisning där upp till två tredjedelar av eleverna undervisas på plats i skolan.

Med tanke på den fortsatt omfattande smittspridningen av covid-19 i länet är det för tidigt att återgå till 100 % närundervisning. För att ge skolorna möjlighet till lokala anpassningar för att kunna skapa en coronasäker miljö för elever och lärare rekommenderar Smittskydd Blekinge fortsatt begränsning av närundervisningen med upp till 2/3 av tiden på både högstadie- och gymnasienivå. Preliminärt får man planera för att denna rekommendation kommer att gälla till terminsslutet, men kan ändras efter regelbundna avstämningar om smittspridningsläget förbättras, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Samtliga kommunala huvudmän har valt att följa Smittskydd Blekinge rekommendation som berör hela vårterminen 2021. Regelbundna avstämningar kommer ske under våren för att anpassa beslut om närundervisning till rådande smittspridningsläge.

Så påverkas du i Sölvesborg

För högstadieelever i årskurs 7-9 på Bokelundsskolan och Mjällby skola fortsätter undervisningen med två tredjedelar på plats fram till sommarlovet om inget annat meddelas. Elever och vårdnadshavare får besked från skolan om vad som gäller för dem via Infomentor.

Furulundsskolan har också valt att följa Smittskydd Blekinges rekommendation. Mer information hittar du på deras webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som tidigare är särskolan undantagen samt viss behovsprövad verksamhet.

Senast uppdaterad:

Skriv ut