Sölvesborgs kommun

Digitalt besök av kronprinsessparet

Bild

Louise Erixon i digitalt möte med Kronprinsessparet.

Fredagen den 26 mars hölls ett digitalt möte mellan kronprinsessparet och kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon. Samtalet handlade om Sölvesborgs kommuns arbete med pandemin och hur den påverkat samhället.

En stor del av samtalet handlade om näringslivsfrågor då både kronprinsessparet och Louise är lite extra intresserade av det. Louise berättade om de tidiga insatser som sattes in för att underlätta för det lokala näringslivet under pandemin.

Jag var stolt över att kunna berätta om gymnasieluncherna hos de lokala krögarna, de kostnadsfria uteserveringar, presentkort för anställda i den lokala handeln och arbetet som är på gång med att skapa en e-handelsplattform för näringslivet för att gemensamt kunna flytta ut handeln till nätet säger Louise Erixon.

Andra frågor som diskuterades var Sölvesborgs kommuns tidiga agerande vad gäller exempelvis aktiverandet av Krisledningsnämnden med ett 57-punktprogram och insatserna för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen. Sölvesborgs kommun var tidigt ute med både skyddsutrustning och besöksstopp på de särskilda boendena.

En annan viktig sak som kronprinsessparet lyfte var ekonomin och regeringens stödpaket. Där både Sölvesborgs kommun och andra kommuner vittnar om svårigheter som uppstår när pengar "låses upp" per kalenderår vilket innebär att kommunerna får svårt att budgetera för vilken kompensation man kan vänta sig under året.

Jag passade på att framhålla att det vore önskvärt om extrastöden kunde föras över mellan verksamhetsår för att göra bästa möjliga nytta säger Louise.

Kronprinsessparet avslutade med att tacka för ett trevligt samtal och för att de fått möjlighet att ta del av Sölvesborgs arbete med pandemin och passade samtidigt på att hälsa till alla invånare i kommunen.

Det känns mycket bra att Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel är så pass engagerade i hur pandemin påverkat kommunerna och att man valt att boka in ett möte för att informera sig om Sölvesborgs kommuns arbete i pandemin. De visar ett starkt och genuint engagemang och intresse, vilket jag verkligen uppskattar, säger Louise Erixon, kommunstyrelsen ordförande.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut