Sölvesborgs kommun

Utökad närundervisning för gymnasie- och högstadieelever

Bilden visar en tjej framför en dator

Nu ökar närundervisning för länets gymnasie- och högstadieelever. Foto: J.Kelly Brito via Unsplash

Från och med måndag den 15 mars kommer gymnasie- och högstadieeleverna i Blekinge att undervisas allt mer på plats i skolan. Upptrappningen kommer dock att ske successivt.

–Vi ser tecken på en ökad smittspridning av covid-19 i länet med högst andel positiva fall bland unga vuxna. Resande under sportlovet verkar inte nämnvärt ha bidragit till denna ökning. För skolornas del måste man dock väga in de nackdelar det innebär för eleverna med distansundervisning och därför rekommenderar smittskyddet ändå en successiv ökning av närundervisningen till cirka 2/3 för högstadie- och 50 % för gymnasieeleverna. Det är samtidigt viktigt att man vidtar de förebyggande åtgärder på skolorna som rekommenderas från Folkhälsomyndigheten och Skolverket, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Huvudmännen i Blekinges kommuner har efter samråd med Smittskydd Blekinge fattat beslut att successivt öka andelen elever som undervisas på plats i skolan till cirka 2/3 delar på de kommunala högstadieskolorna och cirka 50 % på de kommunala gymnasieskolorna. Beslutet gäller från och med den 15 mars till och med 9 april 2021.

Så påverkas du i Sölvesborg

För våra elever i årskurs 7-9 på Bokelundsskola och Mjällby skola gäller nu två tredjedelar av undervisningen på plats fram till och med till påsklovet, därefter kommer nya beslut. Elever och vårdnadshavare får besked från skolan om vad som gäller för dem genom Infomentor.

Vi gör allt vi kan för att säkerställa elevernas rätt till utbildning av högsta kvalitet samtidigt som vi bidrar till minskad smittspridning. Vår ambition är att ha så många elever som möjligt på plats i skolorna, för det är så undervisning fungerar som bäst men vi följer självklart Smittskydd Blekinges rekommendation, säger Martin Åsman, barn- och utbildningschef.

För gymnasieskolans del innebär det att hälften av alla elever kan vara på plats. Furulundsskolan har valt att följa Smittskydd Blekinges rekommendation. Läs mer på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Både för högstadiet och gymnasiet är sistaårseleverna prioriterade att ha sin undervisning på plats för att ge dem bästa förutsättningar att lyckas med sina slutbetyg.

Som tidigare omfattas inte elever i behov av särskilt stöd, särskola och introduktionsprogram av beslutet.

Observera att smittläget kan förändras och att myndigheterna med kort varsel kan komma med förändrade riktlinjer som skolorna måste förhålla sig till.

Senast uppdaterad:

Skriv ut